Kötülük etme..
İsyan etme..
Hakaret etme..
Küfür etme.
İftira etme..
Nankörlük etme..
İhanet etme..
Hainlik etme..
Şerefsizlik etme..
Saygısızlık etme..
Cahillik etme..
Üstünlük etme..
Sevgisizlik etme..
Yolsuzluk etme..
Tembellik etme..
Yobazlık etme..
Yüzsüzlük etme..
Görgüsüzlük etme..
Hukuksuzluk etme..
Adaletsizlik etme..
Terbiyesizlik etme..
Şımarıklık etme…
Samimiyetsizlik etme..
Ukalalık etme..
Kişiliksiz olma.
Soysuz olma.
Sahipsiz olma..
Yalancı olma.
İftiracı olma.
Hırsız olma..
Arsız olma..
Haksız olma..
Hatsız olma.
Güvensiz olma..
İtimatsız olma.
Kinci olma..
Kindar olma..
Ufuksuz olma..
Saygısız olma..
Sevgisiz olma..
Hayırsız olma..
Boş olma..
Hoşa gitmeyen olma..
Sevilen ol..
Sayılan ol..
Güvenilen ol..
Aranan ol..
Yol bulan değil,yol gösteren ol.
İyi ol.
Ahlaklı ol.
Terbiyeli ol..
Saygı duyan ol..
Saygı duyulan ol.
Saygı gören ol..
Mübarek ol.
Hayırlı ol..
Bilgili ol..
Görgülü ol..
Donanımlı ol..
Dolu ol..
Hoş ol..
Güzel ol..
Gül ol..
Çiçek ol..
Kısaca değerli dostum önce insan ol ve bulunduğun yere ve makama layık ol….