Alın teri ve insan emeği kutsaldır..

Bir Milletin yükselmesinde,yaşamasında,korunmasında alın teriyle çalışan evlatlarının çok büyük etkisi vardır..

Hürriyet insanların mutluluğu,huzuru ve refahi için şarttır..Hür olmayan milletlerin kalkınması ve teknolojik ürünlerden yararlanmaları mümkün değildir..Söz hakkı olmayanın,hak araması ,hakkını alması,alın terinin karşılığını bulması düşünülemez..

Türk Milleti'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için yabancı ülkelerin ürünlerini tüketmek recete olarak sunulmamalıdır..

son asrın ikinci yarısından beri ülkemizi yönetenler yaratıcı düşünceyi yok eden taklitçiliğin esiri olmuşlardır..Her milletin kendisine ait kültürel özellikleri olduğu gibi ,üretim alanında da kendisine ait marka degeri olan ürünleri olmazsa ,tam bağımsız bir devlet olması düşünülemez..Başka milletlerin üretiklerini kullanarak sonsuza kadar var olma ,hür ve bağımsız yaşama hakkını kullanmak çok zordur hatta mümkün değildir..

Başka milletleri taklit etme ve ya onların ürettiklerini tüketmek yerine ,modern ilmi,teknolojiyi önder yapan milli bir sistem,milli bir idare yöntemi ,milli üretim kaynaklarını kullanarak meydana getirmek her vatan severin öncelikli görevi olmalıdır..

Bağımsız son Türk Devletini korumanın ,güçlü kılmanın,bu yapıyı sonsuza kadar yaşatmanın tek yolu yerli ve milli kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak ve üretim ekonomisini yaşatmaktır..Üretim araçlarının başında alın teri ile çalışanlar gelir..Kısa adı emek gelir..Emeğin sürekli sürdürülebilmesi de ,emekçinin alın terini kutsal kabul etmek ,karşılığını da insan onurunu yaşatacak seviyede ödemektir..

Niçin emeğim kutsal olduğu söylüyoruz..? Hiç bir şey kendi alın teri kadar insanı tatmin edemez..Alın teri ile ilgili bir çok bilim adamının anlamlı özleri var..En anlamlı söz ise Hz Muhammet(AS) ait olan şu sözler olsa gerek..””İşcinin hakkını,alın terinin karşılığını teri kurumadan ödeyiniz..””Diyor..Bir başka önemli söz “”Çalışan insan ,kendi varlığında hükğüm süren bir ahengi bütün kainata nakleder.Hyatın bütün nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır..”” Ata sözlerimizden birisi de şu atasözü değil midir?””Emek olmadan yemek olmaz..””Yine bir başka manalı söz””En verimli yağmur,alın teridir..””Hz Muhammet(s.a.v)bakınız alın terini nasıl ifade ediyor?””En hayırlı ve tatlı kazanç ,insan el emeği ,göz nuru ,alın teri ile kazandığı rızıktır..””

Alın teriyle ve ya bir başka ifadeyle emekçinin hakkıyla ilgili bir çok değerli söz ve ya ata sözü bulmak mümkündür..

Beni düşündüren su söze ne dersiniz?””Emeksiz yazılan yazı,keyifsiz okunur..””

Ülkemizde emeğe değer veriliyor mu ?diye bir soru sorulduğunda “”Evet veriliyor” demek isterdim..Hiç değer verilmiyor da diyemem..İşcisinin alın teri karşılığını hakkaniyet ölçüsü içinde ödeyenler yok mu ,elbette var..Malesef bu tür iş verenlerin sayısı oldukça düşüktür..Devleti yönetenler de çalışanlara alın terinin karşılığını hakkıyla ödediklerini söylemek çok doğru değildir..

Alın terinin gerçek karşılığı nedir? Diye bir soru sorulduğunda hiç bir siyasi düşünceye taraf olmadan şöyle söyleyebiliriz..İster emekli olsun ,ister çalışsın..İster memur olsun,ister işçi..Ne olursa olsun ..Bir kişinin insan gibi yaşaması için gerekli olan değer neyse “”ki bazı sendikalar dört kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını ,bir başka ifadeyle açlık ve yoksulluk sınırlarını yayınlıyorlar.””o değeri emekçiye vermektir..Ancak o zaman alın terinin karşılığı ödenmiş olur..Emeğin kutsal olduğuna herkes inanır..

Gelir dağılımda adaleti hakim kılmak emeğin karşılığını zamanında ve yeterince ödemekle mümkün olur..Benim kisi hayal..Şöyle düşünün kısa bir uyku süresi içinde emeğin kutsal olduğunu,alın terinizin karşılığını aldığınızı ve insan gibi yaşamak için yeteri kadar imkana sahip olduğunuzu rüyanızda gördünüz..Ne güzel bir rüya olur,değil mi? Umarın rüyanız gerçek olur..