Tehlike  büyük..   Geleceğimizi  emanet  edeceğimiz   Türk Gençliği  maalesef ehil ellerde  değil..

Eğitim yönetenler ve bunlara   danışmanlık  yapanlar  kafalarını kuma gömmüşlerdir..  Deve  kuşu  misali.. Sabah  erken  kalkan Milli Eğitim Bakanlığında gece gördüğü  rüyayı eğitim kurumlarında uygulamaya koyuyor..

Yalova da ve  diğer illerde  tespit  edilen “”NİTELİKLİ  OKUL” örneklerine baktığımda  en  niteliksiz  okullar seçilmiştir. Bir kaç okul hariç..  Birkaç  okul  dediğim de  FEN LİSELERİ  ve SOSYAL  BİLİMLER LİSESİ..  Diğer  okullara baktığımda hiç   bir  özelliği  ve bilimsel   başarısı  olmayan  birkaç yıllık okullar..

Nitelikli  okul  tercihinin  kriterlerinin  neler olduğu  hiç  kimse tarafından bilinmiyor.

Yıllarca  Anadolu Lisesi olarak öğrenci  yetiştiren okullar sıradanlaştırıldı. Bu okullarımızın  öğretmen kadroları  deneyimli , bilgili  ve çağdaş  eğitiminden haberdar olan meslektaşlarımız idi...Hiç  Kimse  okullar  arasında  ayrım  yaptığımı düşünmesin Ben  sadece   yılların  deneyiminden bahsediyorum…Olgunlaşmış  ,tecrübe  sahibi olmuş  ,hatta kendilerini öğrencilerine  göre hazırlamış  eğitim  kadrolarından bahsediyorum..  

Kendi  yaşadığım ildeki  Milli Eğitim Yöneticilerine sormak  hakkım  değil mi?

Ey  Eğitim yöneticisi  ve ya uzman yönetici  arkadaş             Yalova da  nitelikli okul tespiti  yaparken  ölçünüz neydi?

Öğretmen kadrosu mu?

Öğrenci  sayısı Mı?

Okul Binasının kalitesi mi?

Okulun bulunduğu yer mi?

Okulun çevresi mi?

Okulun bulunduğu  semtte yaşayan ahalinin ,halkın sayısı mı?

Okulun çevresinde ki  canlı ya da cansız varlıklar mı ölçü alındı?  Çık kardeşim cevap  ver…

Bu sorulara  cevap  vermeye mecbursunuz. Şunu anlayabilirim..     

“HASBELKADER BİR KOLTUK SAHİBİ OLDUM..BU  SORULARI YANITLARSAM  KOLTUĞUM ALTIMDAN KAYAR.” Diyebilirsiniz... Bu düşüncenizi  de  saygıyla  karşılarım. Ben  anlayışla  insanım…

Amacınız  nedir?  Diye  sorduğumuzda  en  yetkili  anlı şanlı makamlarda oturanlardan  “”TIK ”yok.. Söyleyecek  sözleri olsa  dahi  korkudan  ve ya  koltuk sevdasından  susuyorlar. Ancak  bu  vatandaşlarla  bire  bir konuştuğunuzda alçak sesle  doğruları   söylüyorlar..  Yeter  mi  ?  asla…

Eğitim  neden  önemlidir?  Modern  dünyanın  en önemli parametresi  eğitimdir. Eğitimin  önemi   her geçen  gün artmaktadır..  Eğitimin  önemini  zamanında algılayamayan  Koskoca  Osmanlı İmparatorluğunun sonunu  her  Türk vatandaşı biliyor.   Eğitim  kısa  süreli  bir çalışma  değildir. Uzun  ve planlı  bir  program dahilinde   eğitimi  uygulayan  ülkelere lütfen herkes  baksın.. Bu ülkeler  her  alanda çağın gereklerini yaparak  dünyanın  önde  gelen  milletleri  konumunadırlar…Bundan dolayı  diyorum ki  “”EĞİTİM ÇOCUK OYUNCAĞI  DEĞİLDİR.. ”Eğitimi  oyuncak zannedenler  bu  gün  ülkemizde  iş  başında..   Şu  gerçeği  anlamakta  zorlananlar eğitimi  planlarlarsa sonuç  vahim  olur. Eğitim eskiden  hayata hazırlık süreci ve meslek edinme uğraşı olarak  görülüyordu. Günümüzde ise hayatla  bağ  kurmanın en önemli  yolu  eğitimdir..  İnsan  oğlu  ilk  çağlardan beri  araştırmak , öğrenmek , öğrendiklerini  hayatında uygulamak istemiştir..  İnsan  oğlunun   bu arzusu onu  insan yapan temel  özelliklerinin  başında  yer alır..  Bundan  dolayı  Eğitimin  önemi tartışılmazdır. Yaşadığımız  çağın  bilgi  çağı  olması; bilginin  kişide son derece büyük farklar oluşturduğunun  icat  edilmesi  eğitimin  önemini  kat kat  arttırmıştır…Eğitimin insan  hayatındaki  önemiyle  ilgili  bir   çok bilim adamı;düşünür,yazar,edebiyatçi,eğitimci oldukça  anlamlı  yazılar  yazmışlardır.. Ülkemizde   eğitimin önemi  şuurlu  olarak  kabul  eden bir çok  insan var…Bunları eğitimle  ilgili  uyarılar var. Ne  yazık ki  bu uyarılar  hiç  dikkate  alınmıyor..  Son  on beş  yıl içinde    bir çok defa değiştirilen   sınav  sistemleri ve ders müfredat programları   bilim  adamlarının  uyarılarının önemsenmediğini  göstermektedir.  Gelinen son  nokta  yazımın  başlığında  ifade  ettiğim “”EĞİTİM ÇÖKTÜ.” Sözcükleriyle  özetlenmiştir…

Bir  öğretmen  olarak  yıllarca görev  yaptığım  okulların bu günkü  durumuna baktığımda  içim sızlıyor. Eğitimin  önemi  vurgulamak için aşağıdaki  maddeleri  lütfen okuyunuz  ve düşününüz..

İnsan  olmak  ve insanca yaşamayı  eğitime borçluyuz.

Mutluluğumuzu ve kaliteli  hayatımızı ancak  eğitimle planlayabiliriz.

Ekonomik  hayatımızı  eğitimle  düzenleyebiliriz.

Bağımsız bir millet olarak  yaşamamızı  ancak  ve ancak  eğitimle  sürekli hale getirebiliriz. 

Hak -hukuk-bireyler arası eşitliği  ve adaleti   sağlamanın tek yolu kaliteli  bir eğitimdir.

Bu  topraklarda sonsuza kadar hür ve bağımsız  yaşamamızın  tek yolu çağdaş  bir eğitim sistemiyle  gençlerimizi  yetiştirmeye ve olgunlaştırmaya  bağlıdır..

Kendimize güvenin ve ya öz güvenimizi  sağlam temelleri oturtulmuş  eğitimle sürekli kılabiliriz..

Medeni  bir millet olmamızı  ancak  eğitim  yoluyla  sağlayabiliriz.

Millet olarak kalkınmamızın yolu  eğitimden  geçer..

Demokrasiyi;özgürlüğü;insan  hak  ve hürriyetleri eğitimin dışında  hiçbir yolla öğrenemeyiz..

İnsanca yaşamanın özü ,eğitimin sonucudur..

Eğitim  önemi  sadece  bunlarla yeterli  değildir. Eğitimin insanlara sağladığı o kadar çok fayda  var ki binlerce  sayfa  kitap  yazsak  bile  bu faydaları  tamamıyla anlatamayız..

Sonuç  olarak   diyorum ki  eğitimin önemini insan olmamızın  bir  gereği  olarak görmek zorundayız..

Türk Milli Eğitimini  yönetenler bu şuurda mı   derseniz?  Size  olumlu  bir cevap veremem..

Eğitim  çöktü derken uygulamaları  düşünerek bu ifadeyi kullandım. Umarım yanlıştan bir an  önce dönülür..

Eğitim alanında yapılan  hatalardan  vaz geçilir  de dünya gerçekleri  düşünülerek akılcı,  bilimsel  ,milli  ve manevi  değerlerimizi bünyesinde  barındıran bir  planlamayla çökmüş  eğitim yeniden canlandırılırsa kaybettiğimiz yılları  geri kazanamayız  ama yanlıştan  dönülmüş olur.

İlgililere  seslenmek istiyorum..

Eğer vatanınızı, devletinizi ve birlikte yaşadığınız milletinizi seviyorsanız bu  hatalı  uygulamalardan vaz geçiniz. Yanlıştan  dönmek erdemliliktir. Eğitime önem vermelisiniz. Milletinizin, toplumunuzun ya da aidiyet duyduğunuz hangi   siyasi  görüşe  sahip  olursanız  olunuz  her vatandaşımızın eğitimli olması için çaba göstermeniz gerekir. Bu çabanın ilk ve en büyük adımı  insana hizmettir..

Bugün ekonomik kalkınma hızı ile toplumun eğitim düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bunu göz  ardı ederek gelişmiş toplumları yakalamaya olanak yoktur.