Dünyada değişik isimler altında milletleri yönetme sistemler var..Önce bu yönetim sistemlerini kısaca hatırlayalım..Devletlerin idare şekillerini ifade eden Yönetim şekilleri bir çok ülkede farklı uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır..

Bir devletin yönetim biçimi ;o devletin kuruluşu,halkın yaşayışı,kültürü ile yakından ilgilidir..

Günümüz dünyasının yönetim şekli denilince aklı başında,düşünen,hürriyeti tercih eden milletlerin öncelikli hedefleri mutlaka CUMHURİYETTİR..

Cumhuriyet;günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde geçerli  olan yönetim şeklidir..Halkın egemenliğine dayanır..Cumhuriyet demokrasiyle onurlandırılsa İnsan yönetimi için en uygun idare şeklidir...

Kısaca Cumhuriyet;

adam gibi yaşamaktır...

Fazilettir...

Özgürlüktür.

.Bağımsızlıktır...

Haysiyettir..

.Şereftir...

Üretmektir..

OKUMAKTIR...

Düşünmektir..

Yazmaktır...

Konuşmaktır..

Onurlu dik duruştur...

Hak aramaktır..

İbadet etmek için özgürlüktür...

Tüm inanç değerlerine saygıdır..

Sevgidir...

Hoş görüdür..

Bu özelliklerinden dolayı insan i değerleri hayatlarında görmek isteyenlerin tercihi Cumhuriyettir..

Diğer yönetim şekillerine kısaca göz atalım ki Cumhuriyetin niçin tercih edilmesi gerektiği daha net anlaşılsın..Elbette bilim insanları Cumhuriyetin kıymeti biliyorlar...Ancak Bilim insani hür iradesine sahipse..

Aristokrasi:Tarihte bir çok ülkede örneğine rastladığımız aristokrasi;iktidarın soylular sınıfının elinde olduğu yönetim biçimidir..Orta çağ Avrupa'sında uygulanmıştır..Günümüzde İngiltere de aristokratik unvanlar kullanılmaktadır..Değerini kaybetmiş bir yönetim şeklidir..

Federasyon/Konfederasyon;Birden fazla devletin ve ya milletin bir araya gelerek ortak siyasi güç oluşturulmasıyla ,milletlerin ya da devletlerin iç işlerinde özerk olma halidir..Uzun  süre bu yönetim şekillerinin ayaakta kalması çok zordur..

Komünizm;sınıfsız toplum yaratma amacı taşıyan ve tüm malların ortak mülkiyetini savunan siyasi bir terimdir..Düşünce olarak insanlığın eşitliğini temel alır..Günümüzde tek ülke bu sistem ile yönetilir..Çin Halk Cumhuriyeti..Bu sistemle yönetilen başka ülke yoktur..1970 li yılların moda yönetim şekli idi..Vahşi kapitalizm Komünizmin çökmesini sağlamıştır..

Monarşı;Tek kişilik yönetim şeklidir..Demokratik olmayan başkanlık sistemlerinin tamamı monarşı diye adlandırılır..Devlet  yönetimin tek kişinin elindedir..Bu kişi yönetim yetkisinin ömrünün sonuna kadar kullanır..Monraşı saltanatın diğer bir adıdır..İkiye ayrılır...Mutlak Monarşı,Meşruti monarşı..Ülkemizdeki siyasi partrilerimizin yasaları mutlak monarşıye özel bir örnektir...Bundan dolayı Siyasi Partilerimizin Genel Başkanlarını değiştirmek çok zor bir iştir..Mutlak Monarşıde kayıtsız ve şartsız tek kişinin egemenliği söz konusudur..Meşruti Monarşılerde farklılık var..Sistemde bir de meclis yapılanması söz konusudur..Avrupa'da hala monarşı ile yönetilen ülkeler var..

Oligarşı;Belli bir sınıfın yada zümrenin elinde bulundurduğu sistem adıdır..Kısaca devlet yönetimin küçük bir azınlığın elindedir..Seçimler göstermelik yapılır..Farklı siyasi hareketlerin yeşermesine asla izin verilmez..Cezayir ve Suriye gibi....

Teokrasi;Devlet yönetiminin dine dayandırılmasıdır..Bu yönetin biçiminde din;her alanda etkisini gösterir..Farklı inançlara asla izin verilmez..Bu sistem de Farklı düşünmek bile söz konusu değildir..Tek inanç sistemi toplumun tamamına hakimdir..Bir nevi faşizm uygulanır..

Totalitarizm;Ferdi hürriyetlerin devleti yönetenler tarafından ortadan kaldırıldığı bir yönetim sistemidir..Bu sistem de her şey devlet içindir..halk ;devlet için vardır anlayışı bu sistemin temel dayanağıdır..Bu yönetim sistemiyle faşizmin hiç bir farkı yoktur..Sultan,kral Emir gibi unvanlara sahip kişilerce yönetilen bazı devletler var..

Cumhuriyet ile Demokrasi ayrı kavramlardır..Cumhuriyet bir ülkenin parlamentosunun oluşma biçimidir..Bir ülkeyi yöneteni halk seçiyorsa Cumhuriyet,babadan oğula geçiyorsa monarşı,bir kralın yanında parlamento varsa meşruti monarşı adını alır..

Demokrasi ise bir ülkenin ruhudur..Tüm kamu,özel,resmi,gayrı resmi organların bahar kokusu demokrasidir..

Ülkemizim yönetim şekli Cumhuriyet olmakla birlikte halkın iradesini Millet vekilleri aracılığı ile kullandırmak insanımızın bir arada yaşamasını sağlayan temel kuralların oluşmasında en etkili yönetim aracıdır..Yönetim şeklimizden asla vaz geçmemeliyiz..Yetkilerin tek kişinin insafına bırakılması sonuçta  totaliter Faşizmin doğmasına kesinlikle yol açar..Bu yönetim şekli diktatörlükten daha alt düzey bir anlayıştır..

Türkiye ve Türk Milleti için en doğru yönetim şekli demokratik -laik düşüncesi esas alan çok partili yönetim sistemi olan parlamento sistemidir..Son günlerde tartışılan başkanlık isteminin sonu EYALET sistemi hedef almaktır..Bu gün ülkemizde eyalet siteminden yana olanların tamamı maalesef bölücüler ve dış güçlerdir..Bu gerçekler ortada dururken başkanlık sistemini savunmak ve ya uygulamaya koymaya çalışmak ,bölücülerin ve emperyalist milletlerin ekmeklerine yağ  sürmektir..

Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerin tamamında EYALETLER vardır..ABD ve Almanya' da olduğu gibi ..Ülkemizde eyalet sistemi kesinlikle bölünmeyi çabuklaştırır...Buna hiç kimse hakkı yoktur..

Bu tehlikeleri bizler gördüğümüz için diyoruz ki parlamenter Demokrasiyi esas olan Yönetim şeklini sonuna kadar savunacağız..Asla diktatörlük istemiyoruz...

Cumhuriyetin kuruluşunu bundan 93 yıl önce ilan ederek bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan başta MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olmak üzere emeği geçen herkesi bir kez daha saygıyla,hürmetle yad ediyorum.Dün ve bu gün Anadolu'nun düşmanlarına karşı hayatlarını toprağın kara bağrına emanet eden tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun..

BÜYÜK TÜRK MİLLET'İ !!!!!!! CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...