Demokrasi halk idaresi demektir...Yani halkın kendi seçtiği yöneticiler tarafından yönetilmesidir...

“”Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.””ifadesinde anlamını bulan demokrasi , bazılarının iddia ettiği gibi gizli amaçlara ulaşmak için araç değil,amaçtır..

Millet egemenliğini,Anayasanın “”demokratik ülkelerde sadece var”” koyduğu esaslara göre ve yetkili organlar eliyle kullanır...

Yöneticiler ,her beş yılda bir ,Ülkemizde dört bir yılda bir halkın eşit ve genel oyu ile seçilirler..Seçilenler halka rağmen ,halkın arzu etmediği değişimleri yapamazlar...Vatandaşlık görevini seçimlerde oy kullanarak yerine getiren halk,yönetimde söz sahibi olur..

Demokrasi çoğunluk sistemi olarak görülürse ,çoğunluğu elde eden siyasi kurum kendisine oy vermeyenleri baskı altına alabilir...Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devlet'inde azınlıkta kalanlarında hak ve hürriyetleri güvence altındadır..

Ülkemiz kanunlarla yönetilmektedir...En önemli yasamız “”ANAYASA””dır...Kanunlar Anayasanın ruhuna aykırı olamaz..Hiç bir fertte “”BEN ANYASAYI TANIMIYORUM..”” diyemez..Derse ne olur? Ülke de tam kaos hakim olur..Kurallar işlemez...Millet olma vasfı yok olur..Anarşı doğar,Terör başımıza bela olur...Bu gün olduğu gibi.....Gücü elinde bulunduranlar ,kendilerinden olmayanlara her türlü zalimliği,zulmü yaparlar..Adalet yok olur...Devlet denilen kurum ayakta kalamaz..Yıkılır..Millet hürriyetini kaybeder...Hürriyetini kaybeden halk bir arada yaşama şansına sahip olamaz..

Ülkemizde kanunlarda belirtilen yaş ve özelliklerdeki herkes arzu ettiği bir siyasi partiye üye olabilir...Bu partide siyaset yapabilir.Belli bir amaca ulaşmak için izlenen yol manasına gelen siyaset,siyasi partierde yapılır...Siyasi Partiler ; demokratik ülkelerde hukuk kurallarına uygun faaliyet yapma haklarını kullanırlar..

Demokratik ülkelerde ; siyasi partilerin tamamı Demokrasinin ruhuna uygun hareket etmek zorundadırlar..

Demokratik Devlet;halkın can,mal,namus ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır...

Demokaratik Devlet;vatandaşını suç işlemeye yönlendiremez...

Demokratik Devlet;evrensel insan haklarına aykırı kararlar alamaz..

Demokratik Devlet;suç işlemeye meyilli halkın ,suç işlemesine göz yumamaz..

Demokratik Devlet;bireysel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasına imkan veremez..

Demokratik Devlet;Anayasa ve yasalara uygun olmayan hiç bir eyleme ,olaya,teröre,yasa dışı faaliyetlere izin veremez...

Demokratik Devlet;Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısına,Türk Milletine ,Milletin bağımsızlığına, zarar verecek hiç bir eyleme izin veremez,göz yumamaz..

Ülkemizde siyasi hayatımız çok partili sisteme göre düzenlenmiştir..Siyasi Partiler demokrasinin ve Demokratik hayatın vazgeçilmez unusurlarıdırlar..Bu partiler önceden izin almadan serbestçe kurulurlar...Ancak Bu kurumlar demokrasinin dışına çıkarak mal ,can ve namus emniyetine zarar verecek ,yasal olmayan hiç bir faaliyette bulunmazlar..

Tanımlamaya çalıştığım DEMOKRATİK DEVLET sistemi ülkemiz de uygulanıyor mu diye bir soru sorarsanız;bu sorunun cevabı elbette “”HAYIR”” dır...Nedeni ise şu;Ülkemizde hiç bir siyasi parti demokrat değildir...Demokrasi; siyasi partrilerimizin kapılarının önünden dahi geçmiyor...Siyasi partilerin başta Genel Başkanları olmak üzere ,yöneticilerinin tamamı demokrasiye,seçilinceye kadar sahip çıkıyorlar...Seçildiklerinden sonra demokrasiyle ilşkilerini kesiyorlar..

Demokrasi ; sadece parti yönetiminde değil,yaşamımızın her alanında ,devlette,Ailede,Okulda,Toplumsal hayatın her kademesinde ,Devlete ait bütün kurumlarda,Üniversitelerde,Fabrikalarda,Tarlalarda ,sokaklarda,şehirlerde yerel ve Genel yönetimlerde olmalıdır..

Demokrasi ;insan beyninde yer bulmalıdır..Bir başka ifadeyle;

Demokrasi bir ülkenin her alanına yayılırsa ancak Demokratik Devlet Yönetiminden söz edilir..

Demokrasi ;aynı zamanda kişisel tercih olmakla birlikte,toplumsal bir ihtiyaçtır..İnsan Yönetiminde en önemli idare sisteminin adıdır Demokrasi..

Demokrasilerde cemaat,tarikat,şeyh,şih gibi biat külrünü esas kabul eden tekçil yapılar yoktur..Demokrasinin temeli bireysel hürriyettir,özgür düşüncedir...

Demokrasi;insana

Düşün,

konuş,

Yaz,

Oku,

Sorgula,

Hesap sor

Ve hesap ver diyor..

Devletimizin demokratik kurallara uygun olarak yönetilmesini istiyorsak, Demokrasiyi araç değil de amaç olarak benimsemeliyiz..Hayatımızın her aşamasında demokratik kurallara yer vermeliyiz..

Demokrasinin uygulama alanı olan HUKUK; asla unutulmamalıdır..İnsanlar suç işlemeye meyillidirler...DEMOKRATİK DEVLET;vatandaşlarını hukuk kurallarına uygun bir biçimde yargılamak zorundadır...Suçu işleyene cezasını verecek olan kurum;adli makamlardır..Adli makamların dayanakları ise HUKUKTUR..Hukukun dışına çıkılarak verilen cezalar Evrensel hukuk kurallarına,evrensel insan haklarına ve Avrupa İnsan hakları mahkemesinin ilkelerine ters düşer..Bir kişi suçlu ise bu kişinin cezasını ancak Demokratik Hukuk Devletinde mahkemeler verir..Yargının dışında verilen cezalar ülkemizi ileriki yıllarda sıkıntı sokar..Bedelini suçlu olmadığı halde Türk Milleti ödemek zorunda kalır...Devleti Yönetenlerin görevi suçluları yakalayıp,adalete teslim etmektir...

Umarım son günlerde yaşadığımız sıkıntılardan milletimize daha fazla zarar vermeden kurtuluruz...Kurtuluşumuzun yolu da Demokratik Devlet anlayışıyla hukuk kurallarını tarafsız bir yaklaşımla uygulamaktan geçer...