Dünyada hür ve bağımsız olan ülkelere bakalım..

Ekonomik alanda,Eğitim ve Kültür alanında;sanatta ve edebiyat alanında ,bilim alanında gelişmiş ülkelerinin tamamının yönetim şekli cumhuriyettir..Cumhuriyeti ,demokrasiyle taclandırdığınızda insan değerlerine en uygun yönetim sistemi olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Bir an yönetim sistemimizin Cumhuriyet olmadığını düşünelim..Diğer yönetim sistemlerinden birisiyle yönetildiğimizi var sayalım..Bir başka ifadeyle Cumhuriyet olmasaydı,özgür olmadığımız ve düşünemediğimiz bir ülkede bireyler olsaydık neler olurdu?Bir kaç dakika gözlerimizi kapatıp bunları düşünelim ..Vallahi cumhuriyetin olmadığını düşünmek insan olarak beni korkutuyor..Neden mi korkutuyor? Çevremizdeki ülkelere baktığımda ,bu ülkelerin vatandaşlarının durumu gözümün önüne geliyor..Onların yerine kendimi koyuyorum..Düşünemeyen,özgür iradeye sahip olamayan;yöneticilerin kölesi ve ya kulu olan bir birey olmak asla istemediğim için ,cumhuriyet sistemi dışındaki yönetim sistemlerinden korkuyorum..

Cumhuriyet;halkın özgürlüğünü.bağımsızlığını kendi elimizde tuttuğumuz bir sistem iken .özgürlüklerimizi yok sayan ve ya sınırlandıran bir başka devlet yönetim biçimini tercih etmek mümkün mü?

Demokrasi=cumhuriyet olduğunu da unutmamalıyız..Halkın yönetimidir demokrasi..İnsan yapısına en uygun yönetim sistemidir,demokrasi ve Cumhuriyet..İnsanın onurlu hayatını devam ettiren yönetim sisteminin adıdır;cumhuriyet.

Cumhuriyet Yönetim şekli ;fazileti,erdem,olgunluk,üstünlük olmak ve kişiyi ahlaklı ,doğru hareket etmeye yönelten manevi kuvvet ve güç demektir..

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devleti'ni inşa etmeye başladığında bir çok farklık yönetim şekillerini de düşündüğünü biliyoruz.Türk Milleti'nin yapısına en uygun yönetim sisteminin Cumhuriyet olduğunu düşünmesi Onun ileri görüşlü olmasından kaynakalandığını da biliyoruz..Bir ülkede halkın üzerinde hiç bir güç ya da kuvvetin olamayacağını o yıllarda düşünmesi de Büyük Devlet adamı olmasındandır..

Türk Milleti'nin özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olduğunu bilen Atatürk ,Faziletli Cumhuriyet yönetim şeklini tercih etmesi asla tesatüf değildir..

Atatürk Türk Milletinin çağdaşlaşmasını istiyordu..Bunun içinde çağdaş toplum ve devlete yakışan yönetimin ancak Milli Egemenliğe dayalı yönetimle olabileceğini biliyordu..O günkü şartlarda bir çok dünya ülkesinin yönetim sistemi farklı olmasına rağmen vatan severlerle birlikte ,büyük zorlukların üstesinden gelerek Cumhuriyeti ilan eden Atatürk'e şükran borcumuz olduğunu asla unutmamalıyız..

Cumhuriyetin kazanılması Türk milletinin ve Ata’mızın akıllarıyla, içlerindeki vatan sevgisiyle, inançlarıyla, cesaretleriyle ve yılmadan gösterdikleri azim sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bunu başaramayan ya da bireylerinin içlerinde bu duyguları hissetmediği ülkeler hala egemenliklerini tam kazanamamışlardır. 

Peki, cumhuriyetin bize kazandırdıkları sadece yönetim şekli midir?
Tabi ki hayır. Alfabeden, kılık kıyafete, eğitim-öğretimden, sanayi ve ziraata kadar her şey yanlış veya eksik olanlar düzeltildi, geliştirildi. Bu yüzden bize cumhuriyeti kazandıran ve vatanımızın kurtarılmasını sağlayan Atatürk’e, şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Bunu ödeyebilmek ve onlarCumhuriyetin kazanılması Türk milletinin ve Ata’mızın akıllarıyla, içlerindeki vatan sevgisiyle, inançlarıyla, cesaretleriyle ve yılmadan gösterdikleri azim sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bunu başaramayan ya da bireylerinin içlerinde bu duyguları hissetmediği ülkeler hala egemenliklerini tam kazanamamışlardır. a layık olabilmek için bu güzel vatanımızı ve bize emanet ettikleri cumhuriyeti korumayı bir görev olarak görmeliyiz. Cumhuriyetten vazgeçmeyi, onu yaşatan değerlerden uzaklaşmayı vatanımıza ve onlara ihanet olarak görmeliyiz. 
Peki, cumhuriyetin bize kazandırdıkları sadece yönetim şekli midir?
Tabi ki hayır. Alfabeden, kılık kıyafete, eğitim-öğretimden, sanayi ve ziraata kadar her şey yanlış veya eksik olanlar düzeltildi, geliştirildi. Bu yüzden bize cumhuriyeti kazandıran ve vatanımızın kurtarılmasını sağlayan Atatürk’e, şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Bunu ödeyebilmek ve onlarCumhuriyetin kazanılması Türk milletinin ve Ata’mızın akıllarıyla, içlerindeki vatan sevgisiyle, inançlarıyla, cesaretleriyle ve yılmadan gösterdikleri azim sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bunu başaramayan ya da bireylerinin içlerinde bu duyguları hissetmediği ülkeler hala egemenliklerini tam kazanamamışlardır. a layık olabilmek için bu güzel vatanımızı ve bize emanet ettikleri cumhuriyeti korumayı bir görev olarak görmeliyiz. Cumhuriyetten vazgeçmeyi, onu yaşatan değerlerden uzaklaşmayı vatanımıza ve onlara ihanet olarak görmeliyiz. Bunu yıkmaya çalışanlara asla izin vermemeliyiz. Bizler cumhuriyeti korudukça yetişen gençlikte faziletle yetişecektir. 

Cumhuriyetimizin 94.üncü kuruluş yılı kutlu olsun...