Fazilettir..
Ahlaktır.
Edeptir.
Haysiyettir.
Hayadır..
Haktır.
Hukuktur..
Özgürlüktür..
Hürriyettir..
Şandır..
Şereftir..
Namustur.
İnançtır..
İnançlara saygıdır..
Sevgidir..
Hoş görüdür..
Adalettir..
Vicdandır..
Eşitliktir.
Hakça paylaşmaktır.
Bilgidir..
Medeniyettir..
Kültürdür..
Tarihtir..
Vatandır..
Vatan sevgisidir..
Vatan aşkıdır..

Özlemdir..
Hasrettir..
Sıladır.
Topraktır..
Candır..
Canandır..
Aşktır..
Yürektir..
Cesarettir..
Kahramanlıktır..
Ülküdür..
İdealdir..
Bağımsızlıktır..
İnsan sevgisidr..
İnsana saygıdır..
İnsanı değer vermektir.
İnsan gibi yaşamaktır..
İnsan gibi düşünmektir..
Evrensel değerdir..
İnsanı yaşatmaktır..
Tarih bilmektir..
Tarih yazmaktır..
Anlamaktır..
Anlatmaktır..
İnançlara imandır..
Allah’a inanmaktır..
Birliktir..
Beraberliktir..
Dirliktir..
Mutluluktur..
Sevinçtir..
Heyecandır..
Doğruluktur..
Haklılıktır..
Dürüstlüktür..
Amaçtır..
İşte size Cumhuriyetin kısaca tanımı..Bu değerler manzumesine önem veren herkesin..Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.