Şair, “İnceyiz köyünde doğmuşum / İnceyiz’i Çatalca’ya / Çatalca’yı İstanbul’a bağlamışlar / İstanbullu olmuşum” diyor. Biz, köyünü seven, köyüyle gurur duyan bir neslin çocuklarıyız. O köy ki, ürünü, geliri az olmasına karşın, kıt kanaat da olsa, bizleri besledi, yaşattı ve yetiştirdi. “Yasa ile” adına “mahalle” de deseler, biz “köy” demeyi sürdüreceğiz, çünkü biz, köyümüzün insanlarıyız ve köyümüzün çamuru var harcımızda.

Köyümde iki cami ve “tahrip” edilmiş bir kilise var. Cumhuriyet’e kadar da köyüm o kilisenin adıyla anılmıştır. Cumhuriyet’ten sonra Petromida adı, Çamlık olmuştur. Alt “mahalle” camisi yenidir. Yukarı mahalle camisi 1860’ta yapıldığı için “tarihidir” ve sekiz köye camilik yaptığı için de anlamı büyüktür.

Doğa koşullarıyla aşırı derecede yıpranmaya başladığından, her ne kadar Doğa ve Kültür varlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar gözetiminde “onarımına izin vermişse” de, para vermediği için “köy bütçesiyle” bu işin üstesinden gelinmesi mümkün görünmüyor. Bunun için genç muhtar İlyas Bahadır ve üyeleri, dileklerinin “T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE” iletilmesini istediler. Bu kurul onarımı yapmasa, belki hayır sahibi bir zengin, ya da iş adamı yapar ve bu tarihi zenginliği gelecek kuşaklara bozulmadan aktarırlar:

“28.11.2018 tarih ve 4620 sayılı kararla ‘Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi, sit alanı dışında Çamlık mahallesi Kanzula mevkii,149 ada 1 parselde Maliye hazinesi mülkiyetindeki cami ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 148 ada 1 parseldeki mezarlığın koruma alanlarının ve caminin basit onarımı isteğine ilişkin ilgisinin 13.08.2018 günü başvurusu…’ na karşılık:

‘Camide basit onarım kapsamında dış cephede kesme taşların raspa edilmesi ile derzlerin onarılması, yağmur oluk ve iniş borularının galvanizli saç malzemeden yapılması işlerinin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetiminde yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi’ diyorsunuz.

Öncelikle şunu vurgulamak istiyoruz: Yapımı 1860’ı bulan bir caminin ‘korunmaya alınıp, onarılması’ ‘köy bütçesinin üstünde’ bir rakama ulaşacağı için Kurum olarak sizden yardım istedik. Bu, köy olarak başaracağımız, üstesinden geleceğimiz bir iş değildir, bunu karşılayacak bir gelirimiz de yoktur. Ancak tarihi bu sorumluluğu sizlerle paylaşmak istedik.

Tarih, bir toplumun, duygu, düşünce, inanç yönünden yaptıklarının, yarattıklarının öyküsüdür. Bu cami de bizim kültür varlığımızdır, tarihimizdir. Sorumluluğu tümümüzün omuzlarındadır.

Onarılması, gelecek kuşaklara kazandırılması için maddi yardımlarınızı bekliyor ve umuyoruz.

Çamlık Mahallesi İhtiyar Heyeti Adına

Muhtar

İLYAS BAHADIR

Barış ve esenlik dileklerimle, sevgiyle kalınız…