inankalyoncu061 @ hotmail.com

Ne güzeldir değil mi bu mevsimde Tonya...

Aslında her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır Tonya’da...

Ama yaz mevsimi gurbetçiler için biraz daha hasret kokuyor...

Hasretin, özlemlerin giderildiği, torunların kucağa alındığı, yaşlı ellerin buğulu gözlerin öpüldüğü, kabristanlıklarda fatihaların daha çok okunduğu bir mevsimdir yaz mevsimi... Yaz gel­diğinde gözünde hasret tüten, yüreğinde sevda yatan Tonya insanı yaşayabilmek için gittikleri şehirlerden geri dönmek için düşer yollara.

Tatil onlar için bahanedir aslında...

Amaç, Tonya’ya olan hasreti gidermektir...

Yaylalarda nara atarak türkü söylemektir...

Çocuklarına, köyünü, inek otlattığı yaylımla­rı, büyüdüğü yeri göstermektir…

Bayram sabahı çıktığı camiden havaya mer­mi sıkmaktır niyet...

Haa… Bir de yaşlıların yüreğini ayrı bir heye­can sarar. Çünkü gelecek olan evladının, çocu­ğunun, torununun yolunu gözler...

Peki Tonya, gelen gurbetçileri ağırlamak için yeterli alt yapıya sahip mi?

Gelen gurbetçiler, Tonya’da istedikleri gibi rahat edebiliyorlar mı?

Gurbetçilerimize bir dokunduk, bin ah işittik...

Her biri ayrı bir sitem ediyor...

Tonya’nın her geçen gün geri gittiğini ifade ediyorlar...

20 yıl önce gurbete giden bir vatandaşımız, “Tonya’dan ayrılırken nasıl bir Tonya bırakmış­sak hâlâ aynı Tonya, değişen bir şey yok!” diyor.

Ne diyeyim, sitemlerinde haklılar da...

Umarım gurbetçilerimiz bir daha Tonya’ya geldiklerinde istedikleri gibi bir Tonya bulurlar...

Gelelim Tonya’nın tek geçim kaynağı olan hayvancılığa ve Tonyasüt’e...

Tonya’nın tek geçim kaynağı olan Tonyasüt, neredeyse Tonya’da hayvancılığın gelişmesi ile aynı yaştadır.

Tonya Kaymakamı Fahir Işıksız ve Tonya Or­taokulu öğretmenlerinden Muhittin Göksoy’un büyük cabaları ile Tonya’da kooperatifçilik haya­ta geçirilir.

Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi bulunan Ton­yasüt’ün, ilçe ekonomisine katkı sağladığı gibi üreticinin de geçim kapısı olmuştur.

Gelinen sürecin sonunda, Tonyasüt ise sizle­re ömür, fakat ağlayanı yok!...

Milyarlarca lira borç içinde olan Tonyasüt, ka­panma aşamasına geldi.

Tonyasüt, Zonguldak madenlerinde ve Al­manya’da kazanılan para kadar değerlidir...

Tonya’da yaşayanların umududur Tonyasüt...

Bizim buralarda süt;

Delikanlının düğün parasıdır...

Genç kızın çeyizidir...

Uşağın okul harçlığıdır...

Evdeki gelinin kolunda bileziktir...

Borçlunun imdadıdır...

İhtiyarların ilaç parasıdır...

Askerdeki oğula zarf içinde gönderilen harç­lıktır...

Yeni yetme uşakların lastik ayakkabısıdır.

Bizim buralar süt;

Analarımızın alın teridir...

Hayatın zorluklarını aşmak ve evinin geçi­mini sağlamak için gecesini gündüzüne katan kadınlarımızın emeğidir süt...

Kadınlarımızın, analarımızın geçim kapısı olan Tonyasüt’e sahip çıkamadık...

El birliği ile onu iflasa sürükledik...

Hakkınızı helal edin, kooperatifin kurucula­rı...

Hakkınızı helal edin, çilekeş analarımız...

Bilmem helal eder misiniz!...