Türk Gençliği son yıllarda milli ve Manevi değerlerinden uzaklaştırılmıştır..

Gençlik konusu bir kaç açıdan ele alınabilir..

Eğitim açısndan Türk Gençliği;

Kültür açısından Türk Gençliği;
Siyaset açısından Türk Gençliği
Bilim açısından Türk Gençliği..

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün gençliğe hitabesi ;doksan dört yıllık Cumhuriyetimiz süresince ,devletimizi yönetenlerin toplamının darağcığından daha daha anlamlı ve önemlidir..

Atatürk kadar Türk Gençliğine yol gösteren,rehberlik eden,kimlik kazandıran ,milli ve manevi değerleri öğreten ve onlara şahisyet kazandıran lidere henüz rastlamadık..Atatürk'ün büyük ve ufku geniş oluşu sayesinde ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu güne kadar yaşamıştır..

Atatürk'ün temel ilkelerinden taviz verenler zaman zaman söz sahibi olmuşlardır..Bu tavizlerin sonucunda Türk Milleti büyük sıkıntılar yaşamıştır..Aynen bu gün yaşadığımız sıkıntılar gibi..

Eğitim sistemimiz özellikle son yarım asırda Türk Gençliğine hiç bir şey kazandırmamıştır..Bu sistem gençlere kişilik kazandırmak yerine ,Türk Gençliğinin bünyesini zehirlemiştir.

Ülkemizde doğup büyüyen,OKUYAN ,iş sahibi olan ,para kazanan ,mal ,mülk sahibi olan insanımızın iahnet içinde olması,ayrılıkçı terör örgütlerine katılması;ne idüğü belli olmayan sözde dindarların kurdukları dinimizin sömüren ,dinden geçinen ve ya dış kaynaklı menfaat şebekeleriyle değişik alanlarda iş birliği yapan insan sayısna baktığımızda Eğitim Sistemimizin hiç bir işe yaramadığını görmek mümkündür..Çünkü Milli eğitim sistemimizin adından başka “”MİLLİ””olan hiç bir yanı yoktur..

Türk Kültürü açısından bakıldığında da ,Türk Gençliğine eğitim sistemi kaynaklı hiç bir kazanım olmadığı da görülmektedir..Çünkü Gençlik okumuyor..Ararştırmıyor.Merak etmiyor..Sorgulamıyor..Düşünmüyor ..konuşmuyor..Türk Tarihini bilmiyor..Atalarının dönemini tanımıyor.Yaşadığı Çoğrafyanın .vatanın önemini bilmiyor..Okumayan ,araştırmayan,merak etmeyen ,düşünmeyen bir gençliğin kültürlü olması mümkün mü?

Üniversitelerimiz maalesef bilim adamı yetiştirmiyor. Çünkü üniversiteler ortak değerlerle çalıştırılan kurum değildirler..Üniversitelerin araştırma ,geliştirme ,deney yapma gibi alanlarda eksik kalmalarının sorumulusu ülkemizi yönetenlerdir.Eğitim Sisteminin bozuk dişlileri Yüksek öğretim kurumlarını da işlemez hale dönüştürmüştür..Bilimsel çalışma özgür bir ortam ister..Maddi destek olmadan özgür ortamı üniversitelerde sağlamak mümkün değildir.Ayrıca Üniversiteler ehil ve deneyimli yöneticiler tarafından yönetilmiyor..Eğitim Ve Öğretim elemanlarını ne fikren ne vicdanen ve ne de zikren adam gibi yetiştiren bir sisteme sahip değiliz..Bundan dolayı günlük hayatmızda kullandığımız markası bize ait hiç bir üretimimiz yoktur..

Türkiye Cumhuriyetini yönetenler bu konuda da Atatürk'ü anlamamışlardır..Atatürk””HAYATTA EN HAKİKİ MURŞİT İLİMDİR..””dediği halde bu devleti yönetenler Atatürk'ün bu vecizesini her halde şöyle anlamışlardır..””Hayatta en sağlam düşünen dini değerlerimizi pazarlayan ,satan ,istismar eden cemaatler değildir... Cemaatler hepimize şefaat edecek kadar önemli kurumlardır.””Hele cemaat liderlerine,önderlerine hiç kimse söz söylememelidir..Onlar ne söylüyorlarsa doğru söylüyorlar.Onlara inanın..Onalara inanmayan kafir olur..”””

Bu zihniyet sonucunda elli ye yakın ulusal alanda ,bine yakında yerel alanda cemaat türemiştir..Her sokağın köşe başında bir cemaat evi,yurdu,iş yeri;toplantı odası ;kur-an kursu görüyoruz..Eğitimi ve Kutsal dinimizi bu sapıklardan mı öğreneceğiz? Diyanet İşleri Başkanlığı;Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapar?İlçelerde,illerde İlçe Müftülükleri,il Müftülükleri,İl ,ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ne iş yaparlar?

Gençlik ;hem maddi hem de manevi husran yaşamaktadır..Nasıl yaşamasın ki..? Bir milyon Üniversite mezunu genç işsiz..Gençlerde işsizlik oranı yüzde 25..

Türk Gençliğinin bu günkü durumundan sorumlu olan siyasset aracılığı ile ülkeyi yönetenlerdir..

Bu arada gençlerde tamamen sorumsuz değildirler..Kendilerine gerçek yolu gösterenleri bulmaları,tanımaları,öğrenmeleri ve onları izlemelidirler..Gençler;çok okumalaıdırlar..Asla karamsar olmamalıdırlar..Gençlerin hedefleri olmaldır..Her genç;ülkü ve ilke peşinde gitmelidir..Ülküsü ve İlkesi olmayan genç;asla iş hayatında,özel hayatında ,bilim ve Kültür alanında başarılı olamaz..

Yeni baştan bir toplum,YENİ BAŞTAN BİR MİLLET;Yeni baştan bir tarih yaratmak görevini hakkıyla yerine getirmeyen her Türk Genci atalarına ,torunlarına ,Türk Milleti'ne ihanet etmiş olacaktır..Böyle bir gençlik atalarına ,devletinin kurucularına,geçmişine küfredenler karşısnda ses çıkaramaz..

Türk Gençliği,Türk Milletine önder olmalıdır..Türk Gençliği Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini düşünerek okumalıdır..O metindeki ruha,zihniyete sahip çıkmak için Türk Gençliği Çok çalışmalıdır..

Türk Gençliği ahlaklı ,şerefli;haysiyetli,onurlu duruş sergilemelidir..Haksızlık karşısında asla sessiz kalmamalıdır..

Türk Gençliği,cumhuriyete;Demokrasiye,hukuk Devletine,dini inançlara ,insani değerlere ,kişi hak ve hürriyetine ,özgür düşünceye,özgürce yaşamaya ve bunlardan da önemli olan TAM BAĞIMSIZ VE HÜR Türkiye Cumhuriyeti Devletine kavuşabilmek için ibadet edercesine çalışmalıdır..

Türk Gençliği Bu büyük Türk Milleti'nin tek güvencesidir...