Dünyada cins cins insan  var... Siyah, beyaz, sarı... Esmer... Huylu-huysuz, uysal... Gaddar, cömert, sevecen vb. nicesi...  Onların içinde ışık saçan, deniz feneri örneği yol gösteren bilge insanlar da var. En önde de dini  alanda örnek olan; öğretileriyle insanlığı cehaletten kurtarıp, kardeşlik, barış, erdem, Rahmet müjdeleyiciliği yapan Allah Elçileri/Peygamberler...
        Örnek yaşamlarıyla Allah ile kullları arasında köprü kurup elçilik görevi yapan kutsal kitapla mükafatlandırılan Peygamberler  dışında da  -tabii ki yine Allah'ın izniyle- insanlara rehberlik yapanlar da var.
        Bir de, yaşamlarını erdem yarışına dönüştürenler var bu dünyada.
        Örnek kimlik...
        Örnek davranış...
        Örnek düşünce
        Onların da sözleri iyilik, güzellik ve erdem adına kulaklara küpe olacak, ibret alınacak ders niteliği taşır.
        Mustafa Kemal Atatürk de bizim için; Türk Ulusu için olduğu kadar; yaşamsal yol göstericiliği, barışsever ve insancıllığıyla tüm dünyaya örnek oluşu nedeniyle  gurur kaynağımızdır hepimiz için...
        "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk,  kişisellikten öte, ulus egemenliğine ne denli önem verdiği konusunda geri kalmış, sömürülen, tutsak uluslara/insanlara yaşamını örnek gösteriyordu.
        O'nun, "Yurtta sulh, dünyada sulh" veciz sözünü dünyamız için vazgeçilmez bir ilke olarak görüyoruz bugün ve yarın için...
                                                                   ***
        Sadece Atatürk değil, örnek gösterilecek pek çok erdemli kişi yaşayıp göçtü bu dünyadan.
        Doğu dünyasından Konfüçyüs bunlardan sadece biri...
        Konfüçyüs bir büyük dünyada yarattığı öğretileriyle  hala yaşıyor aramızda. İnsanlığa hitap ettiği şu sözlerini dikkatinize sunarım:
               * Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.
               * Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.
               * İnsan sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.
               * Karanlığa söveceğine, kalk bir mum yak.
               * Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.
               * Üstün insan, konuşmadan önce eyleme geçer ve sonra eylemine göre konuşur.
               * Bilgi özgüveni, özgüven ise gücü artırır.
               * Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.
               * Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmez demektir.
               * Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün.
               * Güçlü olan, sayıca kalabalık kitleler değil, eğitimli kitlelerdir.
        Daha nice ders çıkarılacak öğreti dolu sözler...
        Bilge insanlar böyledir, deniz feneridir insanlığa... Gelecek için ders verirler toplumlara...
                                                               ***
        Yaşamı  ders alma, ders  çıkarma yönüyle algılayan insanların toplumsal yaşamda farklı düşünce ve davranışlarıyla dikkat çektiklerini görürüz. Tam da bugünlerde ihtiyar dünyamızın; tarihte yer alan ve de günümüzde yaşayan bilge insanlara ne çok gereksinimi olduğunu görüyor ve üzülüyoruz.