Atatürk'ü anlamak için, en başta O'nunla birlikte yaşamış olan kişilerin anılarını onların ağzından dinlemek gerekir. 

O zaman, Atatürk'ü en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'den dinleyelim.

18 Kasım 1960 tarihinde Yeni Gün gazetesinde yayımlanan "İnönü, Atatürk'ü Anlatıyor" başlıklı yazının bir bölümü şöyle:

" Kendimizi bütün dünyaya tanıtmak için, kendi irademizi temin etmek ve bir medeni devlet istikametini bulup yerleştirmek için, çok çalışmak lazımdı. Bu devrede Atatürk'ün anlayışı ve eserleri bizim için, Türk Milleti için birinci derecede hayat verici olmuştur. 

Bu eserler inkılaplardır. Yalnız Cumhuriyet kurulmadı, hukukun, siyasetin en yeni, en medeni manasıyla bir medeni ve hukuki devletin temeli atıldı. 

Gelişti...

Cumhuriyet laik bir cumhuriyet oldu."

(...........) 

"Her inkılap, Atatürk'ün göze almasıyla tahakkuk etti. Etrafında her hangi bir mevzu söylendiği zamanlar taraftar olanlar olmuştur. Çoktur. Yardım etmişlerdir. Söylemişlerdir.    

Ama BÖYLE BÜYÜK HAMLELERİ YAPABİLMEK İÇİN MİLLETİ TEDVİR EDEN, AYDINLATAN İNSANIN BÜYÜK OTORİTE OLMASI LAZIMDIR. ATATÜRK İŞTE BUDUR."

"Milleti tedvir eden, aydınlatan insan" olmak...

Demek ki "önemli kişi olma"nın birincil koşulu; aydınlatıcı bir kimlikle yurttaşın önüne çıkacaksınız...

Böyle düşünüp davrandığınızda, yurttaşın size olan güveni tazelenerek artar. O zaman çevrenizdeki toplumsal güven halkası daha çok genişler ve pekişir. 

Böylece yurttaşın gözünde/gönlünde artan bir saygınlıkla "Milleti tedvir eden, aydınlatan insan" olursunuz.

İçinde yaşadığınız toplumun/ulusun da; haklı olarak lideri olursunuz.

Atatürk, işte böyle önder ve övünç bir kişiliktir bizim için...

İnsanlık için de...                      

"Devlet adamlığı siyasi maharetten/hünerden ziyade/çok; doğruluk ve metanet ister. Güçlükler karşısında yılmamak ve ilerisini görmek şarttır. 

Herkes üzerinde saygı ve güven hisleri telkin etmek için; irade ile beraber tevazu, vekar ve ciddiyete sahip olmak lazımdır. Kendisini (Devlet) kabul eden bir insanın demokratik bir idarede yeri yoktur. 

Sivri fikirler yerine, mantıki düşünceler esastır. Bir sürü bilgi yığınından, mütefekkir kafaya sahip olmak devlet adamının vasıflarındandır. 

Her işte müsait zamanı beklemek en doğru yoldur. Tarihin seyrini iyi bilmenin büyük faydaları vardır.(*)"                   

Atatürk, düşünce ve eylemleriyle ulusuna çağdaşlaşmanın yolunu gösterip görevini yapmış bir dünya lideridir insanlık için...

O'nun; yapay sevgiye hiç ihtiyacı yok, bunu bilmemiz gerekir öncelikle.

.............................................................

*Şükrü Saraçoğlu/Devlet Adamlığı/Yenigün gaz.