Uzun tartışmalardan ve kavgalardan sonra, Anayasa değişikliği teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM'de kabul edildi. Anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesine götüreceğini vurgulayan CHP, referandum için de kolları sıvadı.

Ana muhalefet Partisi CHP’ye göre, 21 Ocak 2017 tarihinde Meclis’te  kabul edilen teklif paketi, Anayasanın ilk 4 maddesine aykırıdır... Başka bir deyişle, “Demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Dolayısıyla Anayasanın 4. Maddesindeki “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” hükmüne aykırıdır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Ayrıca şekil itibariyle yasama tekniği açısından da çok büyük eksiklikler var. Örneğin 16. Maddede 58 ayrı husus, tek bir madde altında düzenleniyor. 17. Maddede, 6 ayrı konu tek bir maddede düzenleniyor. Bunların ayrı ayrı kaleme alınıp, görüşülüp oylanması gerekirdi. Bunlar yapılmadı. Bu eksiklikleri dile getireceğiz. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, güçler birliğini sağlamaya çalışan, güçler ayrılığını ortadan kaldıran bir sistem yaratılıyor. Bu, demokratik cumhuriyetin ortadan kaldırılması demektir. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesine de müracaatımızı yapacağız” dediler.

Teklifin kabul edilmesinden sonra, CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis’te yaptığı basın toplantısında, önümüzdeki süreçte, parti olarak neler yapacaklarını şöyle vurguladı.

"TBMM'DE YAPILAN BU HATAYI MİLLETİMİZ DÜZELTECEKTİR"

Saraydan alınıp millete verilen yetki, bu değişiklikle tekrar milletten alınıp saraya veriliyor. Geldiğimiz nokta, kocaman bir U dönüşü... Bütün vatandaşlara sesleniyorum: Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak ve bu iradeyi göstermek hepimizin ortak görevidir. Hep birlikte sokak sokak gezeceğiz. Gerçekleri milletimize anlatacağız. Siz, taraflı bir cumhurbaşkanı mı yoksa tarafsız bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz? Siz, camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girsin mi girmesin mi istiyorsunuz? Biz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin istiyoruz. Referandumda hayır diyeceğiz. Vatan ve milletimiz için. TBMM'de yapılan bu hatayı milletimiz kesinlikle düzeltecektir. Mücadelemiz hayırlı olsun."

Gelinen noktada, topluma dayatılan bu anayasa değişikliği, esasen 12 Eylül faşist darbesi ortamında kabul ettirilen 1982 anayasasının hedeflerini tamamlayan, bütün güç ve ‘vesayetleri’ tek kişi vesayeti altına alan bir anayasa değişikliğidir. 12 Eylül’cüler yasama ve yargı karşısında Cumhurbaşkanı nezdinde yürütmenin yetkilerini güçlendirmişlerdi. Şimdi AKP-MHP/Bahçeli Koalisyonu’nun anayasa değişiklik teklifi, yürütmeyi daha bir üst düzeyde tekelleştirmekte, yasama-yürütme-yargıyı tek bir şahısta toplamaktadır. Bunun siyasi literatürdeki adı diktatörlüktür, faşizmdir. Yapılmak istenen 12 Eylül rejiminden bir kopuş değil, onu tamamlamaktır. Tüm bu nedenlerle şimdi, 15 yıllık karanlığı süpürme zamanıdır. Bunun için REFERANDUM'DA:

1-) Kuvvetler ayrılığı olarak bilinen, yasama, yürütme, yargı güçlerinin tek kişide toplanmasına HAYIR.!
2-) Devlet Başkanı'nın süresiz dokunulmazlığına HAYIR.!
3-) Gazi Meclis'in devreden çıkartılmasına HAYIR.!
4-) İnsan hak ve özgürlüklerinin yok edilmesine HAYIR.!
5-) Ülkedeki demokratik birliğin parçalanması Anayasasına HAYIR.!
6-) Ebediyen Devlet başkanlığına HAYIR.!
7-) Devlet kaynaklarının denetimsiz harcanmasını sağlayan Anayasa düzenlenmesine HAYIR.!
8-) Egemenliğin, Milletten alınarak tek kişiye verilmesine HAYIR.!
9-) Tek bir kişi için Vatanı ve Milleti bertaraf eden Anayasalara HAYIR.!

10-Milleti temsil eden Cumhurbaşkanı'nın taraflı, partili olmasına HAYIR! Diyeceğiz.

Bu kararımızın HAYIRLI olmasını diliyoruz.