Türk Milleti için en önemli  güç  kaynağı olan İslamiyet  ve Ahlaktır..

İslamiyet’in  temeli  ahlaka  dayanır                                                      

Ahlak;  toplumların  dini inançlarına, Kültürel değerlerine,   Yaşadıkları  tarihsel  olaylara  göre değişir.   Bir milletin millilik tanımını  tek bir kutsi   değer üzerinden tanımlayamayız. Millî  değerlerin  bütünüyle  ele alınması, düşünülmesi, bu  değerlerden  hazine  oluşturulması ,gelecek  nesilleri  hazinden  alınacak kutsi  kıymetler aracılığı ile eğitmek  ,şekillendirmek elzemdir..

Milletimizi  meydana getiren yaşama  felsefesine ve  ahlak görüşlerine   yön veren İslamiyet’in hakiki  görüşü ,yüksek prensiplerinin ,Türk Kültür Hayatının önemli kazanımlarıdır..

Türk Milleti’ni   asla “”DİNSİZ “”düşünemeyiz..  Dini   değerlerimizin  şekillendirilmişini  de  Türk  Kültür  Hayatında  ayrı  düşünemeyiz. Türklük ve İslamiyet’i  birbirinden  ayrı ve hele  birbirine  zıt ve ya  birbirine  düşman iki   ayrı kavram  olarak görmek ,TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ  ve  Gerçek İslamiyet  için çok  büyük   zararlıdır..

Bazıları  bir zamanlar hatta  günümüzde  dahi  “”SEN ÖNCE TÜRK’MÜSÜN,MÜSLÜMAN MISIN ?”  gibi  sorunun sorulması  tam bir cehalettir. Bir  başka  ifadeyle  cehaletin  zirvesidir..

Türklüğü  cephe alan;  Türk olmaktan utanan soyu sopu  belli  olmayan soysuzlar  ancak  böyle  bir soru sorabilirler. Bunların  bazıları  her şeyin dinden ibaret  olduğunu sanırlar. Türk olmanın  tanımı  hem Kurucusu  Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK tarafından yapılmış  hem de  Anayasamızda bu tanım açıklanmıştır. Bu tanımları  tekrarlamanın  yararı yoktur…Bu topraklarda  yaşayan herkes  ,etnik kimliği  ne  olursa  olsun, dinî inanç değerlerine  bakılmaksınız  ,rengi,cinsi,soyu sopu sorgulamadan kendisi  “”TÜRK”” hisseden  herkes TÜRKTÜR..

Türklükle  İslamiyet’i birbirinden  farklı göstermeye çalışanlar ,bilgisizlik  ve gafletin esiri olan kimselerdir. Bunların  ahlak  anlayışı  da ne dinsel kurallara ve Kültürel değerlere uygun  değildir. Kısaca bu durumda  olanlara  “”AHALAKSIZ””  da  diyebiliriz..

Ahlak yoksunu bu tür adamların  tek amaçları  var. Türk Milletini, Türk Devleti’ni, Türkiye Cumhuriyetini   yok  etmek isteyen  kötü amaçlı olanların hizmetinin gereği  yapmaktır..

Din  ve  ahlak yapımız son  yıllarda çok  tehlikeli  şekilde  olumsuz manada  değişmiştir.

Ahlaksızlık adeta  temiz ahlak olarak izah  ediliyor..  Bir çok  dini  değerlerimiz  ,ahlak kuralları  dışında  yorumlanır hal almış  ve doğru bildiğimiz  bir çok ahlak kuralı  ve ya  din kaidelerinin  manaları  değiştirilmiştir..

     Edep, haya,  onur,  haysiyet  ,doğruluk, hak  , adalet ,şeref  ve helal -haram kavramları  din  ve ahlak kavramları  olmaktan uzaklaştırılmıştır..

    Sanki  birileri özel  bir proje  ile  Türk Milleti’nin “DİNSİZ  VE AHLAKSIZ “” bir toplum haline  dönüştürülmesi  için  içimizde  birileri özel  olarak görevlendirilmişlerdir..

    Neden bu kadar  acımasızsınız  diye  sorabilirsiniz..  haklı da  olabilirsiniz. Ancak; her türlü  gayrı ahlak-ı işler,hile,yalan dolan,iftira,pislik ,tembellik hepimizi sarmadı  mı?

    Millet olarak  birbirimize  güveniyor muyuz?

    Şahsi çıkarlarımız için  her yolu mubah  görüyor muyuz?

    Kullanılan  dil nasıl  bir dildir?

    Hemen hemen her gün küçücük çocukları  tecavüze  uğradıklarını  görmüyor muyuz?

   İsimlerinin önünde  “”din adamı,ilahiyatçı,islami yazar””  gibi unvanı olanların söylemlerini terbiyem izin vermediği için yazamayacağım sözlerle tv ekranlarında ,gazete sayfalarında okumuyor muyuz; dinlemiyor muyuz ?

   Bu  söylemlerin hangisi  ahlak ve din anlayışımıza  uygundur?                 

   Türk Milleti  binlerce yıllık  tarih  boyunca buy kadar  alçak ve şerefsiz insanlarla  karşı karşıya  kalmış  değildi. Her  nedense son  yıllarda Hangi tür yaratık  oldukları belli olmayan ,insan kılıklılar piyasası oluştu..

    Şerefsizlik namussuzluk,  ,alçaklık almış  başını  gidiyor..

    Ne oldukları  belli olmayan yaratıklar en büyük Zararı dinimize ve ahlak  değerlerimize  veriyorlar..

    Türkiye    bu gün  çok zor şartlarla  karşı karşıyadır. İç  ve dış  düşman el ele vermiş, bütün  değerlerimize  hücum ediyorlar..  Bize  düşen vazife  ise  her zorluğa  karşı yılmadan,  usanmadan ,korkmadan  ,yorulmadan samimiyetle  mücadele  etmektir..  Başka ülkemiz yok.. Başka  vatanımızda ,  bayrağımızda ,milletimiz de  yok..

   Türk Milletinin dini  ve Milli  değerlerinin ortak  adı  olan  “”ahlak  ve din”” bir ve beraberliğimizin  en önde yer alan kutsal  güç kaynaklarıdır. Bunlara  sahip olma ülkümüz ;birlik ve beraberliğimizin ,iç  barışımızın teminatıdır..

   Vatan  severlerin  de  güç kaynağı Türk Kültür hazinemiz  ve Anadolu İslam anlayışıdır..

   Türk Milleti  şartlar ne olursa olsun,   şerefli  tarihine, Türk İslam vakarına yakışan davranışlarla her alanda daima hak ’kın  ve hakikatin temsilcisi olmak için  var gücü ile çalışmalıdır…