Takvim yapraklarından bir yıl daha düştü. Yeni bir yıla, 2021’e “merhaba” diyor insanlık… Her yeni yıl; tazelenen umutların, iyi dileklerin yöneldiği, biriktiği bir zaman dilimidir. 2021 yılı da böyledir kuşkusuz. 2021; sağlıklı yaşamın, özgürlüğün, dayanışmanın, barışın, kardeşliğin ve eşitliğin yılı olsun!

Yeni bir yıl, yeni bir dönem başlıyor. Yeni yılda umutlarımız, istemlerimiz, dileklerimiz, beklentilerimiz hayata geçsin istiyoruz… Kitlesel ölümlere, salgınlara, sinsi hastalıklara, Covit-19 ve türevlerine karşın, ülkemizin her tarafında, emek, demokrasi ve barış güçleri, tüm insanlarımız; gerekli önlemleri alarak,  meşru zeminlerde, mutlaka etkin olmalı. Üreten halkımızın, tüm çalışanların demokratik hak ve özgürlük istemleri, kazanımları gelişip güçlenmeli. Doğanın, orman varlıklarının korunması, yaşam alanlarının talandan  ve işgalden kurtulması, temiz bir çevre ve insanca bir yaşam için demokratik mücadele devam etmeli“Hak ve özgürlük tutkusuyla/çoğala çoğala/umudun emekçileri yeniden doğmalı destanlarda”

Vahşi neo-liberal politikaların yarattığı yıkım, dünya çapında büyüdü. Ekonomik, pandemik ve toplumsal kriz, büsbütün derinleşti. İnsanlarımızda yoksulluk, geleceksizlik korkusu gittikçe artıyor. Anamalcı sistemin, tek adam rejimlerinin, küresel ölçekte çok yönlü krizi, ezilen toplum kesimlerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, kısa vadede, çalışanlar dünyasında dinamik bir hareket yaratabilir. Sömürü ve baskı düzenlerine karşı, kitlesel tepkiler yanında güzel sanatlar, naif bir üslupla öne çıkabilir yine. Şiir, edebiyat, sanat dili, insanları olumlu yönde değiştirip dönüştürmede önemli bir rol üstlenebilir :“Gerçek sahipleri kentlerimin/ Söylesinler artık çelikten çağrısını varoluşun/…Alaca karanlığın ellerine /doğarken yeni günler/ sevdamızın ortak sesi/ yaratsın güzeli yeni baştan” 

Bu yeni yılla birlikte, yaşımıza bir çentik daha attığımızı, yaşam deneylerimizi pekiştirdiğimizi düşünerek kollarımızı, büyük insanlık adına kocaman açalım. Yeni umutlara, yeni heyecanlara, yepyeni güzelliklere “merhaba” demek için; covit-19 gibi virüs belalarının olmadığı, kitlesel ölümlerin olmadığı; terörsüz, savaşsız, sömürüsüz, baskısız bir gelecek için yeni yıl, önemli bir dönemeçtir.

Şunu asla unutmayalım: İnsanlığa yararlı olmak, yaratıcı üretim gerektirir. Özveri, sabır, disiplin, düzen, coşku, yoğun emek ve yorgunluk gerektirir. “Başarı, yorgunluğun ödülüdür.” O halde, olumsuz her ne varsa, bir yana bırakıp; olumlu enerji üretelim. Kendimizi ve çevremizi olumlu yönde değiştirip dönüştürecek kararlar alalım. Hedeflerimize ulaşmak için duygu ve düşüncelerimizi güçlendirelim.

Özetle,  2021’in; ülkemize sağlıklı yaşam, barış, özgürlük ve mutluluk getirmesi dileğiyle tüm insanlığın yeni yılı kutlu olsun!