Takvim yapraklarından bir yıl daha düştü. Yeni bir yıla, 2017’ye “merhaba” diyor insanlık… Her yeni yıl; tazelenen umutların, iyi dileklerin yöneldiği, biriktiği bir zaman dilimidir. 2017 yılı da böyledir kuşkusuz. 2017; özgürlüğün, dayanışmanın, barışın, kardeşliğin ve eşitliğin yılı olsun!

Yeni bir yıl, yeni bir dönem başlıyor. Yeni yılda umutlarımız, istemlerimiz, dileklerimiz, beklentilerimiz hayata geçsin istiyoruz… Ülkemizin her tarafında, emek, demokrasi ve barış güçleri, tüm insanlarımız;  meşru zeminlerde, mutlaka etkin olmalı. Üreten halkımızın, tüm çalışanların demokratik hak ve özgürlük istemleri, kazanımları gelişip güçlenmeli. Doğanın, orman varlıklarının korunması, yaşam alanlarının talandan  ve işgalden kurtulması, temiz bir çevre ve insanca bir yaşam için demokratik mücadele devam etmeli. “Hak ve özgürlük tutkusuyla/çoğala çoğala/umudun emekçileri yeniden doğmalı destanlarda”

Vahşi neo-liberal politikaların yarattığı yıkım, dünya çapında büyüdü. Ekonomik ve toplumsal kriz, büsbütün derinleşti. İnsanlarımızda yoksulluk, geleceksizlik korkusu gittikçe artıyor. Anamalcı sistemin küresel ölçekte çok yönlü krizi, ezilen toplum kesimlerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, kısa vadede, çalışanlar dünyasında dinamik bir hareket yaratabilir. Sömürü ve baskı düzenlerine karşı, güzel sanatlar, naif bir üslupla öne çıkabilir yine. Şiir ve edebiyat dili, insanları olumlu yönde değiştirip dönüştürmede önemli bir rol üstlenebilir :“Gerçek sahipleri kentlerimin/ Söylesinler artık çelikten çağrısını varoluşun/…Alaca karanlığın ellerine /doğarken yeni günler/ sevdamızın ortak sesi/ yaratsın güzeli yeni baştan” 

Bu yeni yılla birlikte, yaşımıza bir çentik daha attığımızı, yaşam deneylerimizi pekiştirdiğimizi düşünerek kollarımızı, büyük insanlık adına kocaman açalım. Yeni umutlara, yeni heyecanlara, yepyeni güzelliklere “merhaba” demek için; terörsüz, savaşsız, sömürüsüz, baskısız bir gelecek için yeni yıl, önemli bir dönemeçtir.

Şunu asla unutmayalım: İnsanlığa yararlı olmak, yaratıcı üretim gerektirir. Özveri, sabır, disiplin, düzen, coşku, yoğun emek ve yorgunluk gerektirir. “Başarı, yorgunluğun ödülüdür.” O halde, olumsuz her ne varsa, bir yana bırakıp; olumlu enerji üretelim. Kendimizi ve çevremizi olumlu yönde değiştirip dönüştürecek kararlar alalım. Hedeflerimize ulaşmak için duygu ve düşüncelerimizi güçlendirelim.

Özetle,  2017’nin ülkemize barış, özgürlük ve mutluluk getirmesi dileğiyle tüm insanlığın yeni yılı kutlu olsun!..