Tonyakoop’ta yönetim aklanmadı.

Hesap İnceleme Komisyonu Raporunun görüşüldüğü genel kurulda yönetim ve denetleme kurulları aklanmadı.

Yöneticilere yargı yolu açıldı.

28 Ocak 2019’da yapılan genel kurulda, yönetim kurulu ve denetleme kurullarının aklanmaması üzerine oluşturulan Hesap İnceleme Komisyonu, verilen 45 günlük süre içinde bir rapor hazırladı. 10 Mart 2019 tarihinde yapılan ikinci genel kurulda, komisyonun hazırladığı rapor okundu. Rapora karşı yönetim kurulu üyeleri tarafından savunma yapıldı ve ardından söz alan ortaklar, eleştirilerde bulundular.

Divan Başkanlığını Ahmet Aktaş’ın yaptığı genel kurulda, konuşmalar nedeniyle zaman zaman gergin dakikalar yaşandı.

Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada Hesap İnceleme Komisyonunun hazırladığı inceleme raporu kabul edilerek yönetim ve denetleme kurulları ikinci kez aklanmadı.

Ayrıca genel kurulda, yargı sürecini ortaklar adına takip etmek üzere avukat görevlendirilmesi de kararlaştırıldı.

Hesap İnceleme Komisyonu adına Mehmet Çömcüoğlu tarafından okunan inceleme raporunda, Kooperatife ait evrak ve belgelerin, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınca alındığı, kooperatifte herhangi bir belge bulamadıkları, ancak görevlilerden ve bankalardan edindikleri bilgelere dayalı olarak inceleme yaptıkları, 2018 yılı Ekim ayında bağımsız denetçi tarafından hazırlanan kısmi denetim raporunun da değerlendirildiği ifade edildi.

İnceleme raporunda, “Yönetim Kurulu kararı alınmadan özel bankalardan yüksek faizli krediler çekildiği, Yönetim Kurulunun bu uygulamalardan haberinin olmadığı, Eski Yönetim Kurulu Başkanının ve başkan yardımcısının yönetim kurulundan istifa edip ayrılmasından sonra yapılan tetkiklerde, kendi zamanlarında toplantısız, kararsız, kurul üyelerine bilgi verilmeden yüksek miktarda milyonlar tutarında senetler düzenlendiği, Gerçeği yansıtmayan ödemeler yapıldığı, Yönetim Kurulunun genel ve mali genel kurullarda gerçeği yansıtmayan raporlar sunarak ortakları yanılttığı, oysa her seferinde mali tablolarda görüldüğü gibi borcun arttığı” tespitlerine yer verildi.

Raporda yer alan tespitlerin bir bölümü şöyle:

“Yönetim Kurulu üyesi Cafer Köroğlu tarafından kooperatife ait binada kısmi çatı onarımı yapıldığını tespit ettik. Onarımda kullanılan ve Kalınçam’dan alınan kerestenin nakliye işinin kooperatife ait araçlarla yapıldığı, çatıdan sökülen eski malzemenin ise Cafer Köroğlu tarafından götürüldüğü, çatı onarımının yaklaşık maliyetinin piyasa araştırması sonucu, çatının tamamı yapılsa bile 100 bin lira bile olmayacağı belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu raporlarında yer alan bir başka konu ise şöyle: Yönetim Kurulu, dereye salınan peyniraltı suyunu kimyasal arıtmadan geçirilerek dereye verildiğini beyan etmiştir. Oysa böyle bir tesis söz konusu değildir. Sadece lavabo suları ve pis su atıklarının toplandığı fiziki bir yerden ibarettir.

Kooperatife ait üç adet taşıt aracına KOÇFİNANS tarafından icra yoluyla el konulmuştur. (EK-8)

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tonya’nın ağabeyi, Tonya İl Genel Meclisi Üyesi, daha sonra Tonya Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Tonya İş Bankası’ndan 400 bin lira kredi talebinde bulunur. Kooperatif Yönetim Kurulu da oybirliği ile kuruma ait üç aracı, Hasan Tonya’nın borcuna karşılık bankaya ipotek eder. Hasan Tonya, kredi borcunu ödemeyince Banka tarafından doğrudan icra işlemi başlatılır. 06 Kasım 2018’de kooperatife ait üç aracın satılacağı ihbar olunur.

Kooperatifle yoğun iş ilişkisinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tonya’nın ağabeyi Hasan Tonya, Çayıriçi Mahallesi’nde babadan kalan 19 dönüm arazisini 13 Şubat 2018 tarihinde, Tonya İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşı Ahmet Refik Yıldız’a devretmiştir. Bu uygulama sonucu, alacaklı bankalar, adı geçen üzerinde bir mal varlığı bulamayınca, kooperatife ait araçları haczetme noktasına gelmiştir.

Kooperatifin ana girdi ve ticari mal alımlarının, aracı firma Öz Tonyalı Ticaret yerine doğrudan üretici firmalardan yapılması durumunda %10 tasarruflu alım yapıldığı var sayımı ile kooperatifin 2013-2018 yılları arasındaki alımlarından asgari 1.500.000.-TL seviyesinde bir tasarruf sağlanması mümkündür.

Bütün bunların yanında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tonya, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Köroğlu ile neredeyse yönetimdeymiş gibi kooperatif hesaplarının içinde bulunan Hasan Tonya mal varlıklarını üçüncü şahıslara devretmiştir. Bu şahıslar da aynı organizasyonun içinde yer almıştır. Bu devir işlemi bile, yaptıkları uygulamaların suç teşkil edeceğini bildiklerini, bu uygulamaları bilerek ve isteyerek yaptıklarını ortaya koyuyor.”