1969 yılında kurulan ve Tonya’nın tek sanayi kuruluşu olan Tonyakoop’un işletme ve pazarlama bölümü ihaleyle kiralanacak. Özelleştirilecek olan kooperatif, yıllarca Tonya’nın hayvancılığına katkı sağlamış, ürettiği Tonya Tereyağı ve Tonya Kaşarı ile ülke genelinde marka olmayı başarmıştı...

İhalenin 6 Kasım 2018 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

S.S. Tonya ve Bütün Köylerini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Tonyakoop)’un kiralanması için ihale açıldı.

Kooperatife ait süt işleme tesislerinin kiralanması için 6 Kasım 2018 tarihinde ihale yapılacak.

Kiralama yapıldığı takdirde, kiralamanın süresinin, ihaleyi alan işletmeciye yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 12 yıl olacağı öğrenildi.

İhale şartnamesinde, işletmeci firma 2018 ve 2019 yıllarına ait kiralama bedelini peşin, takip eden yılları 15 Ocak ve 15 Haziran tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödeyeceği hükmüne yer verildi.

12 yılın bitiminden sonra idarece uygun görülmesi ve günün şartlarında anlaşma sağlanması koşulu ile 12 yıla kadar daha uzatılabilecek.

Kiralama şartnamesinde, işletmecinin, sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut çalışanların iş akitlerine son veremeyeceği gibi özlük haklarını da aynen koruyacağı, ancak çalışma pozisyonlarını ihtiyaca göre değiştirebileceği, çalışanlardan kendi rızası ile ayrılmak isteyenlerin ve emeklilik sürelerini dolduranların tüm yasal hakları ve kıdem tazminatlarının ödenmesi koşulu ile ayrılmalarına imkân tanınacağı hükmü yer aldı.

Ayrıca, işletmeci, sözleşme tarihinden önceki, kooperatife ait her tür borç ve alacakla ilgisinin olmayacağı, bu tür alacaklardan ve ödenecek borçlardan Kooperatif Yönetim Kurulunun sorumlu olduğu belirtildi.