Livalobo davasında Yargıtay son kararı verdi.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, Tonya Belediyesi’nin “karar düzeltme” talebinin reddine karar verdi.

Çimento fabrikası ve taş ocakları kurulması amacıyla Livalobo arazisi Tonya Belediyesi tarafından EMBA AŞ’ye satılmış, vatandaşlar da satış işlemine karşı çıkarak belediyece verilen tapunun iptalini istemişti.

Yıllarca süren yargılama sonunda, yerel mahkeme Livalobo’nun satışı ili ilgili tapunun iptaline ve arazinin, orman alanı olarak orman idaresine devrine karar vermişti.

Yargıtay tarafından da onanan karar gereğince Tonya Belediyesi, satış karşılığında almış olduğu yaklaşık 1 milyon 500 bin lirayı ilgili şirkete geri ödemek durumunda kalmıştı.

Bunun üzerine Tonya Belediyesi, 20.06.2016 tarihli dilekçe ile karar düzeltme talebinde bulunarak Tonya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.12.2015 tarihli kararının bozulmasını istemişti.

Tonya Belediyesi tarafından yapılan “karar düzeltme” talebi de Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nde görüşüldü. 20. Hukuk Dairesi’nin 28.11.2016 tarihli son kararı ile karar düzeltme talebi reddedilince, Livalobo davası hukuken sona erdi.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin kararında şöyle denildi:

“Davalı Tonya Belediye Başkanlığı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü: Karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlar temyiz sırasında da ileri sürülmüştür… HUMK’nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin reddine… oybirliği ile karar verildi.”

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin kararından sonra, Tonya Belediyesi EMBA AŞ’den aldığı satış bedelini geri ödemek zorunda kaldı.

Davanın sonuçlanması üzerine konuşan Tonya Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Bekir Uzunoğlu şunları söyledi:

“Livalobo davası Tonyalıların mücadelesinin ve kararlılığının bir göstergesidir. Artık bu dava, tüm ihanetlerin, riyakârlıkların, insanları karalamaya yönelik demeçlerin mahkûmiyetini kesin bir şekilde ortaya koymuştur. İnsanların takdirine bıraktığımız dava, verilen mücadeleyle, emeklerle ve sonuçları ile hafızamızın arşivinde yerini almıştır.”