Kısa adı VELİ-DER olan Öğrenci Veli Derneği Başkanı Muhammet İkinci, eğitim sistemi ile ilgili konuştu.

Tonyahaber’i ziyaret eden İkinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yeşilbaş, “Devlet okulları üvey evlat muamelesi görüyor.” dediler.

İkinci yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci başına ortalama 3600 lira teşvik veriyor. Bu teşvik sadece özel okullar için kullanılıyor. Toplamda 12 milyar liralık bir teşvik söz konusu. Bu para, özel okullara değil de devlet okullarına aktarılsa, eğitim daha nitelikli hale gelir. Veli ile okullar arasında para ilişkisi ortadan kalkar.”

İkinci, Bakanlıkça uygulamaya konulan ortaokuldan liselere geçiş sistemini de eleştiren İkinci şöyle devam etti: “Özellikle yoksul aile çocuklarının nitelikli eğitim hakkı gasp ediliyor. Eğitim, bir hak olmaktan çıkarılıp parası olanın kullanabildiği bir ayrıcalık haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, yeni sistemle okulları nitelikli ve niteliksiz olarak tasnif ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı açısından utanç verici bir durumdur. İktidarın eğitim alanındaki başarısızlığının bir göstergesidir. Sayın Müsteşar, yeni sistemle her öğrencinin karşısına çıkacak dokuz liseden beş tanesini seçebileceğini söylüyor. Oysa, Türkiye’nin birçok yerleşim bölgesi açısından bunu gerçekleştirmek mümkün değil. İkamete dayalı tercih sistemine göre bakıldığında, özellikle kırsal kesimde tercih edilebilecek beş okul bulmak mümkün değildi. Örneğin, Tonya’da dört tane lise vardır. Bu okullarımızdan biri Anadolu Lisesi, ikisi Çok Programlı Lise, biri de İmam Hatip Lisesidir. Tonya’da okuyan bir öğrencinin tercih yapabileceği ne dokuz tane okul ne de bunların arasından gidebileceği beş tane okul bulunmaktadır. Sayın Müsteşarın Milli Eğtim alanındaki yetersizliği yanında coğrafi bilgisinin de son derece problemli olduğu görülüyor. Tonya’da öğrenciler meslek liselerine ve imam hatip liselerine mahkûm ediliyor. Biz VELİ-DER olarak eğitimin zengin yoksul ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit olarak yararlandığı bir hizmet olması gerektiğini savunuyoruz. Devletin görevi, yoksul aile çocuklarına en iyi eğitim verebilecek düzenlemeler yapmaktır. Bakanlık bu hatadan derhal vaz geçmelidir. Biz okullarımızı ve öğrencilerimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz.”

İkinci, bütün velileri, VELİ-DER çatısı altında örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırdı.