Tonya’da trafik arapsaçı

Düzenlemesi yeni yapılan caddelerde araç trafiğine ayrılan bölümün daraltılma­sı, trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Parke çalışması tamamlanan Büyük­liman Caddesi’nde yaya kaldırımları genişletildi. Araç trafiğine ayrılan yol daraltıldı. Araçların geçişi sırasında ya­şanan sıkıntı, sürü­cülerin tartışmasına neden oluyor.

Kanalizasyon ça­lışmaları nedeniyle bozulan parkeler yeniden yapılırken caddelerin daraltıl­masını eleştiren va­tandaşlar şöyle ko­nuştu:

“İlçede otopark yok, caddeler eskiden beri dar. Araçların park ede­cek yeri yok. Yeni uygulama ile caddelerin biraz daha daraltıl­ması trafiği keşme­keş haline getiriyor. Okulların bahçeleri yet­kililerce otopark olarak gösteriliyor. Bu uygulama an­cak geçici bir çözüm olur. Okullar açılın­ca, bu alanlar kulla­nılamaz. İlçenin ana caddesi Büyükliman Caddesi’nde park eden araçlar, zaman zaman özellikle am­bulans geçişlerine engel oluyor. Bazı caddelerin tek yön olarak hazırlanması da yeni sıkıntılara neden olacak. Yetkililerin bir an önce bir çözüm bulmasını istiyoruz.”