Tonya Doğa, Yaşam, Turizm ve Kültür Derneği (TOY-DER) genel kurul toplantısı yapıldı.

2017 yılında kuruluşu gerçekleştirilen TOY-DER’in genel kurulu dernek lokalinde gerçekleştirildi.

Muhammet İkinci’nin divan başkanlığını yürüttüğü genel kurulda, tüzük değişikliği önerisi kabul edildi. Derneğin yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi yapıldı.

Dernek Başkanı Bekir Uzunoğlu, üç yıllık dönem içinde yapılan çalışmaları anlatan çalışma raporunu okudu. Ardından denetleme kurulu raporu genel kurulun bilgisine sunuldu. İki rapor da oybirliği ile kabul edildikten sonra tüzük değişikliği önerisi görüşüldü.

Yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşan dernek yönetim kurulunun, beş asıl, beş yedekten oluşması önerisi görüşüldükten sonra oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan seçim sonrasında yönetim kuruluna Bekir Uzunoğlu, Nigar Fettahoğlu, Sümer Özkan, Tayyar Lermi ve Nazım Özkan seçildi. Denetleme kuruluna ise Fikri Sağlam, Ali Atmaca ve Sinan Hüseyin Özkan getirildi.