Kısa adı TOY-DER olan Tonya Doğa, Yaşam, Turizm ve Kültür  Derneği kuruldu.

Yeni kurulan derneğin tüzüğü Tonya Kaymakamlığı dernekler Bürosu’na teslim edildi.

Derneğin kuruluş amacı, “Yerel, ulusal ve evrensel değerler dikkate alınarak; çağdaş bir yaşamı var etme anlamında; yaşadığımız çevrenin korunması, kültürel, tarihsel, sanatsal, sportif, turistik, mimari ve sosyal özellikleri koruyup geliştirmek, bu çalışmaları toplumla birlikte toplumun yararına kullanmak, toplumda birlik, dayanışma, sevgi, hoşgörü, insan hakları, demokrasi, barış, eşitlik gibi insani ve toplumsal değerleri geliştirmek” olarak belirlendi.

On kişilik kurucular kurulu adına konuşan geçici yönetim kurulu başkanı Bekir Uzunoğlu, “Ekonomik ve toplumsal koşullarla yalnızlaşan toplumumuzun yeniden birlikte yaşayabilmek, sıkıntılara ortak çözümler üretmek, sorunları birlikte aşabilmek için bir gereklilik olarak TOY-DER’ kurduk.” dedi.

Uzunoğlu, derneğin kuruluşunun ardından Tonyahaber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sanattan, bilimden uzaklaşan, gençlerine bir çıkar yol gösteremeyen, çocuklarına aydınlık bir gelecek hazırlayamayan, rengini kaybetmiş ve siyah-beyaza dönüşmüş kıskaç içerisinde bir topluma dönüştük. Geleceğimiz için bilimsel, sanatsal kurslar, etkinlikler ve uygulamaları hayata geçirmek isteği öne çıkmaktadır. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması, üretime yönelik bir anlayışın egemen kılınması, gittikçe toplum dışına itilen kadınlarımızın hayata etkin bir biçimde katılımlarının sağlanması çalışmalarımızın omurgasını oluşturacaktır.”

Gurbetçilerin özlem duyarak geldikleri Tonya’da, aradıkları şartları hazırlamanın da Tonya’da yaşayanlara düştüğünü ifade eden Uzunoğlu şöyle devam etti: “Ortak kullanımımızda olacak mekânlar oluşturmak, haftanın en az bir gününü kütüphanede geçirmek, film günleri düzenlemek, hayvancılığın, el sanatları ve turizmin gelişmesine katkıda bulunmak, bu alanlarda uzman kişilerden yararlanarak paneller, forumlar, konferanslar düzenlemek faaliyet alanlarımızdan sadece birkaçıdır. TOY-DER’e üye olmanın yasal kriterler dışında bir kriteri yoktur. Çağdaş, bilimsel, sanatsal bir yaşamı arzulayan, doğanın yok edilmesini kabul etmeyen, Tonya’nın önünü açabilecek her çalışmada ben de varım diyen, komşumun, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın sorunu benim de sorunumdur diyebilen herkes TOY-DER’e üye olabilir.”