SS. Tonya ve Bütün Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (Tonyakoop) ola­ğan genel kurulunun 6 Ocak 2019 tari­hinde yapılacak.

Kooperatif yö­netim kurulu ta­rafından ortaklara yapılan duyuruda, olağan genel kurulun 6 Ocak 2019’da saat 10.00’da Tonya Bele­diyesi Ali Koç Kültürevi’n­de yapılacağı ifade edildi.

Birinci toplantıda ço­ğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının aynı yer ve saat­te, 27 Ocak Pazar günü, aynı saatte yapılacağı bildirildi.

Genel kurul­da, kooperatifin mevcut durumu ve gele­ceğe yönelik çalışmalarla ilgili kararlar alınacak.

Genel kurulda yönetim ve denetleme kurullarının seçimi de yapılacak.