“Tonya Tarihi ve Kültürü” konulu sempozyum düzenlenecek.

Tonya’nın kurtuluşunun 100. Yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında Tonya Belediyesi ile birlikte düzenlenecek sempozyumun 16 Şubat 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu’nun koordinatörlüğünde düzenlenecek sempozyum iki oturum halinde yapılacak.

Sempozyumun birinci oturumunda Prof. Dr. Feridun M. Emecen: “Doğu Karadeniz’de Vadi Yerleşmeleri: Tonya Örneği, Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan: Tonya Nahiyesinin İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı (16-17 yüzyıllar), Ayhan Yüksel: Şer’iyye Sicillerine Göre Tonya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu: Ayanlık Döneminde Tonya’nın Yükselişi konularında konuşacaklar.

Aynı gün gerçekleşecek sempozyumun ikinci oturumunda söz alacak konuşmacılar ve konuşacakları konular şöyle:

Veysel Usta: Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Tonya ve Çevresi.

Prof. Dr. Hikmet Öksüz: Cumhuriyet Döneminde Tonya ve Çevresi.

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu: Trabzon Kültür Tarihi Açısından Tonya ve Çevresi.

Prof. Dr. İhsan Günaydın: Tonya’da Yerel Kalkınma (Tarım, Hayvancılık, Turizm).

Prof. Dr. Asiye Mevhibe Coşar: Derleme Sözlüğüne Göre Tonya Ağzı Söz Varlığı.

Sempozyumun onur konuklarının Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Fevzi Köksal ve Prof. Dr. Celal Baki olduğu bildirildi.

Ayrıca, sempozyumun bilim kurulunda da Tonyalı akademisyen ve araştırmacıların yer alacağı öğrenildi.