Tonya Belediyesi’nde kaç Belediye başkanı görev yaptı.

1954 yılında Tonya’nın ilçe oluşundan sonra 1 Kasım 1955’te Belediye kuruldu.

Belediyeye bağlı ilk mahalle Ortamahalledir.1957 yılında Karşular Mahallesi ve Kaleönü Mahallesi Belediyeye katıldı. Daha sonra 1959 yılında Karşular Mahallesi’nden ayrılan Yenimahalle ve 1969 yılında da Büyükmahalle Belediyeye katılınca mahalle sayısı beşe yükseldi.

2014 yılında Trabzon’un Büyükşehir statüsüne getirilmesinin ardından köylerinde Belediyeye bağlanması ile birlikte mahalle sayısı yirmi ikiye yükseldi.

Tonya ilçe olduktan sonra ilk Belediye Başkanı Salih Malkoçoğlu oldu.

Tonya’da görev yapan Belediye Başkanları şunlar:

Salih Malkoçoğlu: 01 Kasım 1955 tarihinde seçimle geldi. 27 Mayıs 1960’ta görevden ayrıldı.

Alb. Mustafa Yalımgür, 27 Mayıs 1960 tarihinde atama ile göreve başladı.

Bnb. Lütfü Ünal, 04 Eylül 1960 tarihinde atama ile görevlendirildi.

Jnd. Yzb. Remzi Gökseven, 02 Kasım 1962 tarihinde atama ile geldi.

Ahmet Başsoy (Kaymakam), 05 Nisan 1962 tarihinde atama ile geldi.

Cemil Fazlı Hacısalihoğlu, 22 Ekim 1963 tarihinde seçimle geldi.

Ahmet Uzuner 11 Aralık 1977 tarihinde seçimle geldi.

Mehmet Lermi 11 Aralık 1978 tarihinde vekil olarak görev yaptı.

Cemil Fazlı Hacisalihoğlu, 18 Şubat 1978 tarihinde ikinci kez seçimle geldi.

Jnd. Üstğ. Nevzat Alyanak, 12 Eylül 1980 tarihinde atama ile geldi.

Cemil Fazlı Hacısalihoğlu, 23 Ekim 1980 tarihinde atama ile geldi.

İsmail Kaya, 03 Mart 1984 tarihinde atama ile geldi.

Ali Koç 28 Mart 1984 tarihinde seçimle geldi.

Muhammet Lermi 22 Haziran1998 tarihinde vekaleten görev yaptı.

Ahmet Kurt 18 Nisan 1999 tarihinde seçimle geldi.

Osman Beşel 30 Mart 2014 tarihinde seçimle geldi.

Bugüne kadar Tonya Belediyesinde görev yapan on dört Belediye Başkanının altısı seçimle, altısı atama ile ikisi de vekil olarak görev yaptı.