Tonya Tarihi ve Kültürü konulu sempozyum kitaplaştırıldı.

2017 yılı Şubat ayında Tonya Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu’nun işbirliğinde düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler kitap halinde toplantı.

Editörlüğünü Hacısalihoğlu’nun yaptığı “Tonya Tarihi ve Kültürü” başlıklı kitabın baskı aşamasına geldiği bildirildi.

Altı yüz sayfa dolayındaki kitapta Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu’nun sunumundan sonra, sempozyumda sunulan bildiriler yer alıyor. Ayrıca, kitabın ekler bölümünde de pek çok fotoğrafa yer verilmiş.

Tonya Tarihi ve Kültürü adlı kitapta makalesine yer verilen akademisyenler ve yerel tarihçiler şöyle sıralandı. Mehmet Hacısalihoğlu (Editör), Feridun M. Emecen, M. Hanefi Bostan, İbrahim Tellioğlu, Ayhan Yüksel, Veysel Usta, Hikmet Öksüz, İhsan Günaydın, Asiye Mevhibe Coşar, Hasan Kalyoncu.

Tonya Tarihi ve Kültürü adlı çalışma, Tonya tarihi ile ilgili en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

Kitabın arka kapak yazısında şöyle denildi:

“Tonya tarihi ve kültürü hakkındaki bu derleme eser Türkiye'nin saygın bilim insanları tarafından hazırlanmış ve ilk kez Tonya tarihi hakkında bu kapsamda bir çalışma kaleme alınmıştır.

Eserde Tonya’ya ilk yerleşimin kimler tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiği, Ayanlık döneminde Tonya’nın nasıl bir gelişme gösterdiği, Akçaabat’a bağlı bir köy iken nasıl bir kaza merkezi haline dönüştüğü, Tanzimat devri ve sonrasında Tonya’da modem idare sisteminin nasıl kurulduğu, Tonya’nın Birinci Dünya Savaşı ve Rus işgali dönemindeki durumu, Cumhuriyet döneminde yaşadığı gelişme, ekonomik yapısı, Tonya’da konuşulan

Türkçe’nin özellikleri, Tonya’da yaşayan sülaleler gibi birçok konu kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Tonya tarihi çalışmalarında bir dönüm noktası oluşturan bu eser bundan sonra yapılacak çalışmalar için de bir kılavuz niteliğindedir.”