Turalı Mahallesi’ndeki tarihi medrese yeniden restore edilecek.
Halen Tonya’da kalıntıları bulunan üç medreseden biri olan Turalı Medresesi’nin yaklaşık iki yüz yıllık tarihi geçmişi var.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerine tapulu bulunan Turalı Medresesi’nin tapu kaydının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği öğrenildi.

Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuyu dile getirdiği, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da olumlu görüşünün ardından tapu kaydı Vakfıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak restarosyon projesi ile medrese binası aslına uygun hale getirilecek.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde iken yürütülen düzenleme çalışmasında tarihi dokuya uygun olmayan eklentiler yapılmıştı.

Turalı Medresesi’nden başka, Kayacan ve Kozluca Mahallelerinde de birer medrese binası bulunuyor