Tonya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na eleman alınacak.

Büro görevlisi olarak alınacak elemanla ilgili duyuru yazısı Kaymakamlık duyuru panosunda yer aldı. Ayrıca internet üzerinden de duyuruldu.

Başvuruların internet üzerinden yapılacağının belirtildiği duyuruda işe alınma koşulları da belirlendi. 4 yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının İktisat-Maliye-Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmak, en az son bir yıl Tonya’da ikamet ediyor olmak, KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak, en az B sınıfı ehliyeti olmak… gibi koşullar aranıyor.

Duyuruda, başvuruların 05 Haziran 2017’de başladığı ve en son başvuru tarihinin 14 Haziran 2017 Çarşamba günü olduğu da belirtildi.  Öngörülen KPSS puanı yeterli olanlardan sıraya göre alınacak personel sayısının beş katı kadar adayın mülakata çağrılacağı belirtilen duyuruda, “Vakfımız değerlendirmeler sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.” ifadesine de yer verildi.

BÜRO GÖREVLİSİ İŞE ALIMI TALEBİ

Son Başvuru: 14/06/2017

İl: TRABZON

İlçe: TONYA

Alınacak Sayı: 1

Çalışma Şekli: BELİRSİZ SÜRELİ

Ünvan: BÜRO GÖREVLİSİ

Açıklama:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- En az B Sınıfı Ehliyet Belgesine sahip olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- En az 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından İktisat-Maliye-Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak,

8- İşe alım sürecinde geçerli olan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 9- Seyahat engeli bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak,

10- Adli sicil kaydı bulunmamak,

11- Trabzon ili Tonya İlçesinde son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl süreyle İkamet ediyor olmak,

12- Vakfımız değerlendirmeler sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 05/06/2017,

Başvuru Bitiş Tarihi : 14/06/2017,

En Son Evrak Teslim Tarihi : 16/06/2017

Alınacak Personel Sayısı : 1

Çalışma Şekli : Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi,

Online olarak başvurusunu gerçekleştiren adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

Başvurular (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin : Tonya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tonya Hükümet Konağı Kat:3,

Tel: 0462 881 35 67

Başvuruda İstenilecek Belgeler:

  • Noter Tasdikli Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  • Geçerli KPSSP3 Puanı sonuç belgesi
  • Sağlık Raporu
  • En az B sınıfı ehliyet
  • Adli Sicil Belgesi
  • İkametgah Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Askerlik İlişik Belgesi