S.S. Tonya ve Bütün Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Tonyakoop) olağanüstü kongresi toplandı.

Raporsuz, bilançosuz, aklamasız, seçimsiz kongre yapıldı.

Kongrede, yöneticiler birbirini eleştirdi.

Olağanüstü genel kurulda yönetim kurulundan iki, denetleme kurulundan iki üye hazır bulundu.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçiminin yapılacağı bildirilen Tonyakoop’un olağanüstü genel kurulunda aday olmadığı için seçim yapılmadı.

Yönetim ve Denetleme Kurulları hakkında aklama işlemi de yapılmadı. Ancak, genel kurula sunulan kısa bilgilendirme raporu reddedildi.

Kooperatifin son beş yılının uzman bilirkişilerce incelenmesi hakkında verilen önerge kabul edildi.

Zaman zaman sert tartışmaların ve gerginliklerin yaşandığı Tonyakoop’un olağanüstü genel kurulu, Ali Koç Kültürevi’nde toplandı. Divan Başkanlığını Bekir Uzunoğlu’nun yaptığı genel kurulun gündeminde, yönetim ve denetleme kurulları çalışma raporlarını hazırlamadı. Bilanço, kâr-zarar tablolarının da okunmadığı kongrede aklama da yapılmadı.

Üçüncü maddede önerilen ve içeriğinde kooperatifin özel bir şirkete devri konusunun da yer aldığı, “Olağanüstü genel kurul toplantısının gerekçeli yönetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve bu hususta genel kurulca bağlayıcı kararlar alınması” maddesi oybirliği ile reddedildi.

Yönetim Kurulunun bilgi notunda, kooperatifin 18 trilyon 850 bin lira borcunun açıklandığı genel kurulda, divan Başkanı Uzunoğlu, “Yönetim kurulu yok, muhasebeci yok, o yok, bu yok. Bu nasıl genel kurul?” dedi.

BİZİ AKLAMAYIN

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yakupoğlu yaptığı konuşmada, “Bizi aklamayın, herkes hesabını versin.” dedi.

Kooperatifin mali durumu hakkında bilgi veren Yakupoğlu şöyle konuştu: “Tonya süt fabrikası, büyüdü. Artık profesyonel kadrolarla yönetilmesi lazım. Bizi asın, ama oraya yönetebilecek birisini getirin. Başkan arkadaşımızın hasta oluşu nedeniyle Haziran ayında yönetim kurulu başkanı oldum. İkinci aydan itibaren yönetim kurulu üyeleri, Bankaya olan borç nedeniyle mal varlıklarını devretti. 2018 yılının ikinci ayında, Tonya sütün çekleri geçersiz hale geldi. Kooperatifin önceki başkan Kemal Tonya’ya 2,5 trilyon borcu var. Bununla ilgili senetler, bana gelmedi.

FAİZ ŞİRKETİNDEN KURTARDIM

Daha sonra iddiaları yanıtlamak üzere önceki Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tonya söz aldı.

Tonya, dokuz yıl önce göreve geldiklerinde kooperatifin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde acil para bulunması lazımdı. Kendi şirketlerimden karşıladım. Kooperatifi büyüterek 2018 yılına geldik. Bir firma büyüdükçe borç da artar alacak da. Yedi trilyon lira kredi aldık Hibe diye bir şey yok. İkinci ayda suçlanıyorum. İkinci ayda bir operasyon yaptım. Kendi mal varlıklarımı satarak Tonyasüt’ü faiz şirketinden kurtardım. 2017 yılında fabrika 1,5 trilyon para kazanmış, 2 trilyon faiz ödemiş. Şu anda Tonyasüt’ün Ziraat Bankası hariç faizli borcu yok.  Hesapta olmayan bir hastalığa yakalandım ve görevi bırakmak zorunda kaldım. Ben görevden ayrılırken dördüncü aydı, üreticiye iki süt parası borcumuz vardı. 2009-2018 arasında fabrikaya yapılan yatırım 7 trilyon. Makine, araçlar, dışarının temizlikleri…”

AHMET ŞENER KURDU, SEN KAPATTIN…

Ortaklara söz verildi. Söz alan ortaklardan Hayri Karaca şöyle konuştu:

“Sayın Vekil, ‘Tonya’nın Ahmet Şener’i olacağım’ dedi. Ahmet Şener fabrikayı açtı. 500 kişi Almanya’ya gönderdi. Her kesime ekmek verdi. Sen ne yaptın vekilim, 8 trilyon kredi verdin, burayı kapattırdın Ahmet Şener olabilir misin? Belediye Başkanının şu ana kadar hiçbir yerde kooperatifin durumunu anlatan bir konuşmasına rastlamadım. Burada 3 bin ortak var, diyelim ki bunun 1 500’ü sana oy veriyor. Buraya bir el at Allah Aşkına!... Burayı silip atmaya gerek yok. Kooperatifin kiralanması diye bir konu var. Bunun sonuçlarını biliyor musunuz? Buna onay vermeyin, kabul etmeyin!...”

Yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili Ali (Muhammet) Sezgin söz alarak, “15 ton-20 ton süt alsak yürütürüz. Bura yürümez, öz kaynak olmadığı için yürümez. Bir yandan da borçlar var. Biz de buranın bacasını tüttürmek için genel kurul kararı aldık ve huzurunuza geldik. Tablo budur. Önerim şudur: Yüzde yüzünü kiralama için kim gelirse ona verelim.” şeklinde konuştu.

ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ

Söz alan ortaklardan Hasan Bahadır, yönetim kurulunun göreve geldiği dokuz yıl önce kooperatifi kurtaracaklarına ilişkin söz verdiklerini, ancak başarılı olamadıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

“Bize belediye başkanlığını verin, il genel meclisi üyeliğini iki-sıfır verin, biz fabrikayı kurtaracağız dediler. Ne yaptık? Belediye Başkanlığını verdik mi, verdik. İki tane İl Genel Meclisi Üyeliğini verdik mi, verdik. Kooperatif yönetimini verdik mi, verdik. Daha hangi adayı arıyorsunuz da, aday yoktu biz geldik diyorsunuz. Burada anlaşılır bir şey görmedim. Bilanço okunur, gelir gider tablosu okunur, açıklanır ve bizim oyumuza sunulur. Burada ibralık bir durum yok. Aklamayın, adaletin kestiği parmak acımaz.”

HALKA KABAHAT BULMAYIN

Mustafa Şen, konuşmasında yönetim kurulunun çalışmalarını eleştirdi. Şen şöyle dedi:

“Kemal Tonya dedi ki, “bana bu fabrikayı teslim edin, yalnız abimi encümen seçeceksiniz. Hatta birinci sıradan seçeceksiniz. İkinci sıraya da güvenmedi. Ben size bu kooperatifi iki sene sonra borçsuz teslim edeceğim. Biz de bu durumu halka yaydık, seçtik onları. Ondan sonra geldi, dedi ki arkadaşlar siz bu işi beceremiyordunuz. Benim dedi her ay elli milyar kârım var. Dedim o zaman Allah razı olsun, demek ki biz beceremiyorduk. Bu fabrika ayda elli milyar kâr etse, bugünkü durumda altı trilyon kârı olması lazımdı.  Altı trilyondan iki trilyon borcu ödemeye de yeterliydi. Kalan para ile yatırım da yapabilirdin. Bunu bıraktık, her ay elli milyar zarar yapalım. Bunun tersini yapalım, altı trilyon zarar ederiz. On sekiz trilyon yedi yüz elli milyarın hesabının sağlamasını matematiğini, çıkmasını, çarpmasını yapamıyorum. Bütün yetkiler elinizdeydi. Devletin bütün yetkileri sizdeydi. Bu halka kabahat bulmayın. Bu halkın sütünü seksen kuruşa alıyorsunuz. Bu vatandaşa suç atmayın, bu vatandaş aç duruyor. Ahırdaki ineğini satıp da hayvanlarına yem alıyor. Bu fabrikanın durumu düzgünse, neden olağanüstü kongreye gidiyorsunuz? Demek ki, durum düzgün değil. Bu fabrikanın durumunu bozanları yüce divana gönderelim, gitsinler orada hesaplarını versinler.”

3 TRİLYON BORÇ 18 TRİLYONA ÇIKTI

Genel Kurulda söz alan Mehmet Çömcüoğlu ise şunları söyledi:

““Kemal Tonya, Tonyasüt’ün başına geldiğinde, dedi ki ben şu kürsüden konuşmayı beceremiyorum, ben iş adamıyım, ben ticaretten anlarım. Şu adam bana lazım Belediye başkanıdır. Şu adam bana lazım ilçe başkanıdır, AKP’lidir, hükümettir. Şu adam bana lazım, ustadır, yaptıracağım ona fabrikanın eksiklerini. Şu adam bana lazım, müdürdür orada 15 sene orayı yönetti. Ben de ticaret adamıyım, ben de diğer şirketler ile yarışmak için kaliteli kaşar ve ucuz kaşar üreteceğim. Parası olan kaliteli kaşarı alıp yiyecek, olmayan ucuz kaşarı yiyecek. Fabrikayı üç trilyon borçla alanlar, bugün 17-18 trilyon borca batırdı. Sorduk niye bu borç, diyorlar ki biz fabrikayı büyüttük. Neymiş büyütmeleri? Fotosel lamba yapmışlar kapı kendiliğinden açılacak. Yahu bunlar yirmi otuz liralık işler, bunlar para kesen işler değil. Ne oldu bu para?...”

ÖNCE ADAM SEÇMESİNİ ÖĞRENMELİSİNİZ

Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu raporlarının bulunmadığını eleştiren Kemal Koç konuşmasında şunları söyledi:

 “Tonyasüt’ün maddi boyutu üzerinde konuşmalar yapıldı. Burada asıl olan denetleme kurulunun raporu ortada yok. Denetleme kurulu raporu divana sunulduktan sonra, denetleme kurulu raporu üzerinden konuşmamız lazım. Yönetim kurulundaki Mehmet Yakupoğlu ve Kemal Tonya’nın verdiği rakamlar çelişki içerisinde. Denetleme kurulu rapor sunamıyorsa, divanın bir hükmü yok. Divan toplanıp mevcut denetleme kurulunun hesap veremediğini, yasalara göre hareket etmediğini belirtip divanı kapatması lazım. Tonyasüt’ün düştüğü bu durumdan belediye başkanı, ilçe başkanları, iktidar ve muhalefeti de katıyorum, hepsi sorumludur. Siz ne zaman toplum lideri olarak adam seçmesini öğrenirseniz, bu tür belalardan ancak o zaman kurtarırsınız. Siz elinden hiçbir şey gelmeyen, okuduğunu anlamayan, anasının sattığı iki tane yumurta ve üç kilo süt ile geçinen adamları toplum liderliğine seçerseniz, hiçbir şeyleri yokken iki tane üç tane daire sahibi olurlar. Siz de nerden aldılar bu daireleri diye sormazsınız.”

Konuşmaların ardından seçim maddesine geçildi. Yönetim ve Denetleme Kurullarına kimse aday olmayınca seçim yapılmadı. Genel kurula son verildi.