İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.

Milletvekili Örs, imar barışı uygulaması kapsamında mera ve yaylalarda vatandaşlara verilen “Yapı Kayıt Belgeleri”nin ne olacağını sordu.

Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, verdiği soru önergesinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile imar barışı kapsamında belirtilen esaslara göre başvurusunu yapıp harcını yatıran vatandaşlarımızın daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığımın valilik ve kaymakamlıklara gönderdiği 21 Ocak 2019 tarihli yazıda “Yapı kayıt belgesi verilmesinin mera alanlarına müdahaleleri çoğaltacağı, yapı kayıt belgesi düzenlense dahi mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini” belirtmiştir. Harcını yatırıp ruhsatını alan vatandaşlarımız durumdan şikâyetçidir, mağdurdur. Bu kapsamda ödeme yapan vatandaşlarımızın bir kısmının kredi çekerek bu ödemeyi yaptıkları hesaba katılırsa mağduriyetin büyüklüğü görülmektedir.” dedi.

Hüseyin Örs, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu:

1-Yayla ve mezra alanlarında imar barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile yapılan başvuruların daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen yazı ile yok sayıldığı doğru mudur?

2-İmar barışı uygulamasının yürütücüsü olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Yoksa bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

3-İmar barışı ile başvurusunu yapan, harcını ödeyen ve dekontu elinde olan ancak her iki bakanlık arasındaki anlaşmazlık sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir çalışma var mıdır?

4-İmar barışı kapsamında harcını yatıran vatandaşlarımızın yapmış oldukları harç ödemeleri iade edilecek midir?

5-Yayla arazilerinin yabancı yatırımcılara satılacağı ya da kiralanacağı haberleri doğru mudur?