Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Tonya İlçe Örgütü bir basın açıklaması yayımladı.

ÖDP’nin basın açıklamasında, AKP Hükümeti eleştirilerek “14 yıl yeter; değiştirelim, Türkiye’yi yeniden kuralım.” denildi.

“OHAL’e dayanılarak ülke Anayasasız yönetiliyor.” denilen basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Yargı doğrudan Saray’ın denetimi altında. Cemaatle hesaplaşma adı altında, muhalefete yönelik tasfiye ve sindirme operasyonları sürüyor. Erdoğan, her şeyin Saray’da toplandığı OHAL rejimini, Başkanlığa geçiş için bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Sadece Erdoğan’ın konuşmasının, gece- gündüz miting yapmasının serbest olduğu kalan herkesin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda Başkanlığa geçiş için hazırlıklar yapılıyor. Tüm demokratik alan ve kanalları bir bir yok eden AKP’nin Başkanlık bir yana anayasa yapma meşruluğu bile yoktur. AKP ile uzlaşma adına yeni anayasa ve Başkanlık tartışmaları dahi yapılmamalı, tüm muhalefet ve toplum kesimleri 14 Yıllık bu karanlığa son vermek için harekete geçmelidir.”

Yeni Bir Ülke Yeni Bir Toplum!

ÖDP Tonya İlçe Örgütü’nün hazırladığı bildiride şu görüşlere yer verildi:

“!Siyasal İslam ülkenin tüm değerlerini çürüttü. Alttakine din iman üstekine han hamam anlayışı ile karunlaşanlar ülkeyi yönetiyor. Parsel parsel satıp, kutu kutu çalanlar toplumu kendi suçlarının suskun ortağı haline getirmeye çalışıyor. 14 yıllık bu dönemde ülke tarihinde görülmemiş çapta yolsuzluk, adaletsizlik, riya ve yalan ülkeye hakim oldu. Devlet eliyle büyütülen ve AKP iktidarında palazlanan Cemaatin iktidar ortağı olarak sınav sorularına el koyarak milyonlarca gencin gelecek umudunu çaldığı gibi Ensar’larıyla da çocuklarımızın geleceğini karartan rezillikler bu dönemde yaşandı. Artık bu çürümeye bir son vermenin zamanıdır. Bu çürüme karşısında toplumun ve ülkenin yeniden kuruluşu ancak devrimci değerlerle yani yeniden paylaşmaya, dayanışmaya, sorunlarımızı birlikte çözmeye dayanan bir kültürün hakim kılınmasıyla mümkündür. Piyasacılığın parçaladığı, siyasal İslamın dağıttığı Türkiye toplumunu paylaşmaya, dayanışmaya, sevgiye ve karşılıklı saygıya dayanan devrimci bir anlayışla yeniden kuracağız.”

Değiştirelim Türkiye’yi Yeniden Kuralım

“Türkiye’nin artık daha aydınlık, özgürlüklerin ve demokrasinin geliştiği, emekçilerin alınterinin karşılığını alabildiği, halkların bir arada yaşamın mutluluğunu yaşadığı, kadınların sokaklarda özgürce gezebildiği bir ülke olma zamanı gelmiştir.” ifadesinin yer aldığı açıklamada:

“Şimdi Türkiye’yi Yeniden Kurma Zamanıdır! Türkiye’nin bu karanlık tünelden çıkması ve yeniden kuruluşu ancak eşitlik ve özgürlükle mümkündür. Laik, bağımsız, özgür, demokratik, doğa ile uyumlu ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir ülkeyi hep birlikte inşa etmeliyiz.

ÖDP, ülke çapında tüm üye ve dostlarını seferberliğe çağırıyor. Ülkenin her yanında, tüm sokaklarında ve mahallelerinde kurucu bir güç ve iradeyi inşa etmek için omuz omuza vermeye, bütün emekçileri, ezilenleri bu mücadelemizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.” görüşlerine yer verildi.