Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün 1:5000 ölçekli nazım imar planında yapılan değişiklikler 15 Mayıs 2019 tarihinde onaylandı. Onaylanan plan, İmar Müdürlüğünün Trabzon Yalıncak’taki bürosuna asıldı. İmar planının asıl muhatabı olan Tonya’da bir duyuru yapılmadı.

Her yıl nüfus kaybı yaşanan ve nüfusu 14 bina düşen ilçe için 50 bin nüfuslu bir Tonya projeksiyonu göz önüne alınarak hazırlanan planda, pek çok vatandaşın arazisi yeşil alan olarak gösterildi ve imara kapatıldı. 2014 yılı öncesinde Tonya Belediye Meclisi kararı ile plan üzerinde yapılan değişiklikler de dikkate alınmadı. Plan incelendiğinde sadece eski mahallelerin bir bölümünün haritada gösterildiği anlaşılıyor.

26 Haziran 2019 tarihinde askı süresi sona eren imar planı ile ilgili 60 gün içinde idari mahkemeye dava açılabileceği öğrenildi.

Bazı vatandaşların avukat görevlendirerek taşınmazları üzerinde bilgileri dışında yapılan uygulamaya, Trabzon İdari Mahkemesine dava açacakları bildirildi.