Ortamahalle Muhtarlığı cenaze arabası satın aldı.

Malmüdürlüğü tarafından satışa çıkarılan ve önce­den hasta naklinde kullanılan araç 16 bin liraya satın alın­dı. İhaleden aracı satın alan Hayati Koço. Ortamahalle Muhtarlığının talebi üzerine aracı ma­halle muhtarına 15 bin liraya devretti.

Hayati Koço.’ya teşekkür eden Or­tamahalle Muhtarı Muammer Liman Sağlam, “Tonya’da benzer şekilde hiz­met eden İskenderli ve Büyükmahalle’de iki cenaze aracı daha var. Hizmetin daha düzenli yürü­tülmesi amacıyla mahalle adına satın aldığımız arabayı da hizmete koyacağız. Cenaze aracı sade­ce Ortamahalle’nin değil, tüm Tonya halkının hizmetin­de olacak. Arabada bazı düzenlemeler yaptıracağız. Araçta cenaze yıkama sis­temi olacak. İçinde morg olacak. Eksik­ler tamamlandık­tan sonra hizmete sunulacak. Gerek aracın alımı, ge­rekse tadilatı için paraya ihtiyacımız var. Hayırsever va­tandaşlardan yar­dım alıyoruz. Bu arada yurtdışındaki hemşehrilerimizden de yardım talep ediyoruz. Destek olan vatandaşla­rımıza teşekkür ediyo­ruz.” dedi.