Trabzon'da mavi yıldız çiçeğiyle ünlü Kadıralak Yaylası’nda keşif yapılacak.

Yörede ‘Mor Yayla’ ismiyle bilinen her yıl nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleriyle meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası’nda ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi amacıyla keşif yapılacak.

Trabzon ili, Tonya ilçesi, Kadıralak Yaylasının, III. derece doğal sit alanı statüsünün 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak belirlenmesine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17.07.2017 tarihinde onaylanan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 26.05.2017 tarih ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine yayladan geçimini sağlayan bir grup vatandaş tarafından dava açıldı.

Trabzon İdare Mahkemesi, 27.03.2018 tarihinde, davanın reddine karar verdi.

Davacılar, istinaf başvurusu ile mahkemenin ret kararını Samsun Bölge İdare Mahkemesine taşıdı.

BİLİRKİŞİ KARARI

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 16 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararda, davayı kabul ederek Kadıralak Yaylası’nda bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmetti. Mahkemenin verdiği ara karada şöyle denildi:

“Uyuşmazlık konusu yerin, toprak ve arazi yapısı, doğal bitki örtüsü ve diğer tüm özellikleri dikkate alınarak ve dosyada bulunan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmelerin de etraflıca ele alınarak değerlendirilmek suretiyle, dava konusu alanın, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi amacıyla, taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, uyuşmazlığın niteliği de dikkate alınarak, aralarında çevre mühendisi, ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanının da bulunduğu yedi kişilik bilirkişi heyeti tarafından mahallinde talimat yoluyla keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere dosyanın Trabzon İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

TAHRİBATTAN İMZA SAHİPLERİ SORUMLUDUR

Davacılar adına davayı takip eden Av. Ozan Karagöz yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Kadıralak Yaylasının koruma statüsünün değiştirilmesine karşı Tonya Ortamahalle ve Yenimahalle halkıyla birlikte açmış olduğumuz davadan güzel haberler var. İstinaf başvurumuz sonucunda Trabzon İdare Mahkemesinin hukuka uygunluk taşımayan davanın reddi kararına karşı, Samsun Bölge İdare Mahkemesince yedi kişilik bilirkişi heyeti oluşturularak keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Türkiye’nin doğal ve tarihi çevresini yitirmesi, yoksulluk kadar büyük bir problemdir. Günübirlik siyasi kaygılarla verilmiş olan koruma statüsü ve mahkeme kararı sonucunda, Kadıralak Yaylası özelinde gördüğümüz son iki yıl içerisinde gerçekleşen doğal tahribattan hakiminden müdürüne kadar tüm imza sahibi kamu görevlileri hukuken ve vicdanen sorumludur.”

İlgililer, ileri bir tarihte, yedi kişilik bilirkişi heyetinin Kadıralak’ta keşif yapmasını beklediklerini ifade ettiler.