Prof Dr Kazım Üzüm, Covid-19 ölümlerini azaltabilecek bir öneri için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na iletilmek üzere CİMER’e başvurdu.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Tonya’lı Prof Dr Kazım Üzüm, CİMER’e ve Sağlık Bakanlığına başvurarak Kovid-19 tedavisi için “Rifampisin” kullanılmasını önerdi. Rifampisin kullanımının Literatürde de yer aldığını belirtti (Rifampicin-Induced Pneumonitis Mimicking Severe COVID-19 Pneumonia Infection Am J Case Rep. 2020 Aug 25;21:e927586. doi: 10.12659/AJCR.927586... Rifampisin’in Covid’e bağlı ölümleri ve hastalık yükünü azaltabileceğini ileri sürdü.

Prof Dr Üzüm, “Kovid 19'a bağlı Hastalık yükünün ve ölümlerin azaltılması için; bilimsel katkıda bulunmak, görüş ve düşüncelerini dikkate alacak yetkililere, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na, Sayın Sağlık Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve Kamuoyuna sesini duyurmak” istediğini ifade etti.

Prof. Dr. Kazım Üzüm, CİMER’e gönderdiği yazıda şu görüşlere yer verdi:

“1.Akademik hayatımın önemli konularından biri,  Tuberküloz dışı akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde de (ve/veya profilaksisinde) “Rifampisin molekülünün” kullanılmasını sağlamaya çalışmak olmuştur. Her çeşit akademik engellemeye rağmen “akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde” oldukça başarılı olduğuma inanıyorum.

2.Her ne kadar, Literatür bilgilerimize göre Kovid 19 enfeksiyonunun tedavisinde ve/veya profilaksisinde herhangi bir antibiyotik’in kullanımı kabul edilebilir değilse de başlangıçta Azitromisin öneriliyor idi.

3.Görüş ve düşüncelerimi destekleyen herhangi bir çalışma olmasa da, “Uzman Görüşü olarak” deneyimlerime dayanarak yer aldığım her platformda, “Azitromisin yerine ve/veya antibiyotik kullanım ihtiyacı duyulduğunda Rifampisin kullanımını önerdim. (Konu Sayın İnan Kalyoncu’nun yaptığı bir haber olarak Tonyahaber Gazetesi’nde de yer almıştır)

Üzülerek ifade etmek isterim ki maalesef görüş ve düşüncelerim akademik camiada kabul görmemiştir.  

Tüberküloz dışı akciğer enfeksiyonlu hastalarımda yaygın olarak kullandığım Rifampisin’i, Kovid-19 tanılı “akciğer tutulumu olan olmayan, bana ulaşan ve görüşlerimi soran” hastalara, uygulanan tedavilerine ek olarak, Rifampisin de kullanmalarını önerdim.

Rifampisin kullanımından son derece memnun olan hastalar, birbirlerine tavsiye ederek Rifampisin temin edebilmek için bana ulaşmaya devam ediyorlar.

Rifampisin kullanan hiçbir hastamın entübe olmadığı gözlemimden hareket ederek Rifampisin’in entübasyon gereksinimini Kovid-19 mortalitesini minimalize ettiğini görüş ve düşüncelerinize arz etmek istiyorum.”