Baba mesleğini kırk üç yıldır sürdürüyor.

Tonya’da kırtasiyeci­lik yapan Enver Sağlam, 1976 yılında başladığı kırtasiyeci­lik işini hiç aksatma­dan bugüne kadar sür­dürmeyi başardı. Tonya’da ilk kırtasiye ve kitap dük­kânı işleten Varetoğu/Foto olarak anılan Ah­met Sağlam’ın kurduğu işi aksatmadan devam ettiriyor..

17 Şubat Kitapevi ola­rak başladığı kırtasiye­ciliğin yanında yıllardan beri YAYSAT bayiliğini de sürdürüyor.

Sağlam, öğrencilerin okul kitaplarını, kırta­siye ihtiyaçlarını karşı­lamanın yanında çocuk oyuncaklarının satışını da yapıyor.

Sağlam, “Lise son sınıfta Diyarbakır Üni­versitesi Edebiyat Öğ­retmenliğini kazandım. Üniversiteye gidip kayıt yaptırmadım. Babamın kurduğu kırtasiye işini ondan devraldım ve bu işi yapmaya başladım. 43 yıldır da bu işin içindeyim. Uzun yıllar Ton­ya’da tek kır­tasiye olarak çalıştım. Birçok öğrencinin ki­tap ve kırtasiye­sini karşıladım. Hiç aksatmadan okuyuculara günlük gazete­lerini ulaştırdım. Geçmiş yıllarda gazete ve kitap okuyucusu çok fazlay­dı. Şimdi ise çok azıldı. Özellikle roman satışla­rımız durdu.” dedi.