Kadıralak Yaylası’nda keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak.

Trabzon İdare Mahkemesi tarafından belirlenen bilirkişi heyeti, 14 Kasım 2019 tarihinde yaylada yapacağı incelemeden sonra hazırlayacağı bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak.

Kadıralak Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statülerinin 'nitelikli doğal koruma alanı' ve 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' olarak belirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 644 sayılı KHK'nın 13/A-(2) maddesine göre 17/07/2017 tarihinde onaylanan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 26/05/2017 tarih ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı dava açılmıştı.

Doğal sit alanının değiştirilmesine karşı, Loğman Bektaş, Selvet Günaydın, Ahmet Karabulut, Ali Kurt ve Muammer Liman Bektaş tarafından açılan davanın ara kararında ilgili alanda keşif yapılmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, çoğu akademisyen olan biri orman fakültesi, üçü biyoloji bölümü, bir Tarım İlçe Müdürü, bir çevre mühendisi ve bir peyzaj mimarından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyeti 14 Kasım 2019 saat 10.30’da Kadıralak Yaylası’nda keşif ve inceleme yapacak.

İdari mahkemenin ara kararında, görevlendirilen bilirkişiden, “Uyuşmazlık konusu yerin, toprak ve arazi yapısı, doğal bitki örtüsü ve diğer tüm özellikleri dikkate alınarak ve dosyada bulunan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmelerin de etraflıca ele alınarak değerlendirilmek suretiyle, dava konusu alanın, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespit edilmesini içeren düzenlenecek ayrıntılı ve gerekçeli bilirkişi raporu” hazırlanması istendi.