Kadıralak Yaylası’nın Yenimahalle ve Karaağaçlı Mahalleleri sınırları içinde taşocağı ve Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapılacak.

Mülkiyeti, mera ve orman alanı olan bölgenin, meşçere haritasına göre orman alanı, kadastro verilerine göre orman ve çok az bir kısım mera alanı kullanımında olduğu ifade edilen projede, “41891.50 m2 (4.19 Hektar) alanda “DSİ 22. Bölge Müdürlüğü” tarafından "Kadıralak Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti kapsamında Patlatmalı II-(A) Grubu Kaya (Bazalt) Malzeme Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi " projesi yapılması planlanmaktadır.” denildi.

ÇED kapsamının dışında

“Kadıralak Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti Kapsamında Patlatmalı II-(A) Grubu Kaya (Bazalt) Malzeme Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi'" 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği'nin Ek-II Listesi (Seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi) ve 49. Maddesi “Madencilik Projeleri"nin "a" bendi ""(Değişik: RG-14/6/201S-30451) Madenlerin çıkarılması (Ek- 1 listesinde yer almayanlar)” ve "d” bendi "Kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama işlemlerinden en az birini yapan tesisler (Ek-1 listesinde yer almayanlar)"' kısmında yer almaktadır.

Kadıralak Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti depolama hacmi 0.462 hm3 (462 000 m3) olup ÇED Yönetmeliği Ek II "Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler" Listesi'nde 46. Maddede belirtilen "Su depolama tesisleri ne (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler)" verilen 5 milyon m3 sınır değerinin altında kalmakta olduğundan ÇED kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir.

Patlatmalı Malzeme Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisinin iki yıl süre ile gölet yapımının sonun kadar çalıştırılacağı ifade edilen projede, göletin tamamlanmasından sonra ocağın da kapatılacağı belirtildi.

Projede, Kadıralak Deresi üzerinde yapılacak gölet sayesinde, çevredeki obalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylü vatandaşların hayvanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile Kadıralak Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti projesinin planlanmış olduğu belirtildi.

Yapılacak HİS Göleti ilçe merkezine 11 km uzaklıkta olacak.