ÇED Raporu iptal edildi.

Hukuk, çevre talanına dur dedi.

Folderesi üzerinde, HEDA Elektrik tarafından yapılması planlanan Çamlı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Kırma Eleme, Yıkama Tesisi- Hazır Beton Ünitesi projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Trabzon İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Canikdere Şelalesi’nden başlayarak Karaağaçlı Mahallesi girişine kadar uzanan Karşular, Yenimahalle ve Çamlı Mahallelerinden geçecek tünelin çevreye zarar vereceği belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu proje için hazırlanan ÇED raporu için “ÇED olumlu” kararı vermişti.

Bakanlığın kararına karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, “ÇED olumlu” kararını iptal etti.

Davanın avukatlığını yürüten Avukat Nedim Şenol Çelik, “Trabzon İdare Mahkemesi örnek bir karar vermiştir. Hukuka ve adalete uygun olarak verilen kararın tüm canlılara hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

2015 yılında Trabzon İdare Mahkemesi’ne açılan yürütmenin durdurulması iptaline ilişkin davada iki kez keşif yapıldı.

Keşif yapan bilirkişi heyetlerinin düzenlediği raporları esas alan mahkeme heyeti ÇED’in iptaline karar verdi.

Mahkemenin kararında özetle şöyle denildi:

“Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıda özetlenen bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; Trabzon İli, Tonya İlçesi, Fol Deresi üzerinde kurulması planlanan Çamlı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali projesinin çevreye olumsuz etkilerinin bulunduğu, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için önlem alınması gerektiği, proje nedeni ile Tonya ilçe merkezi boyunca akan yaklaşık 5,5 km. mesafede suyun dere yatağından alınmış olacağı kentin doğal dokularından olan suyun kent içinden alınması sonucunda, suyun hoş manzara oluşturma, havayı yumuşatma, kent içinde serin dinlenme/eğlenme/spor/beslenme alanlarının kurulmasına olanak tanıma, kokuşmayı önleme, kirliliği yıkama vb. fonksiyonları layıkıyla yerine getiremeyeceği, bu bakımdan halkın kent makro formu açısından olumsuz etkileneceği, yine cebri boru güzergahının Tonya-Vakfıkebir Karayolu yol güvenliği bakımından da sorun teşkil ettiği, şöyle ki, heyelan, erozyon, taş yuvarlanması ve çığ düşmesi tehlikeleri taşıdığı, bu kısım için gerek inşaat sırasında ve gerekse de sonrasında özel önlemlerin alınması gerektiği, ÇED Raporunda bu konuda yeterli bilgi ve önlem yer almadığı görülerek, dava konusu "Çed Olumlu" kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Trabzon İdare Mahkemesi’nin kararında, tarafların 15 gün içinde Danıştay’da itiraz edebileceği de belirtildi.

İdari mahkemede açılan davanın avukatı, Avukat Nedim Şenol Çelik Tonyahaber’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Haklı olanın kazanması gerektiğini, adaletin her zaman gerçekleşeceğini, özellikle insanların yaşam hakkına ilişkin çevre davalarında adaletin terazisinin çevreden yana olması gerektiğini, başka türlü kamu yararının gerçekleştirilemeyeceğini düşünüyorum. Bu davada, Trabzon İdare Mahkemesi örnek bir karar vermiştir. Hukuka ve adalete uygun olarak verilen kararın tüm canlılara hayırlı olmasını diliyorum.”

İdare Mahkemesi’ne Karşular Mahallesi Muhtarı İlyas Köse, Yenimahalle Muhtarı Selvet Günaydın, Büyükmahalle Muhtar Vekili Osman Lermi, Ortamahalle Muhtarı Muammer Liman Sağlam, Yakçukur Mahallesi Muhtarı Muhammet Başkan, Çamlı Mahallesi Muhtarı Ali Hamza Karaca, Kaleönü Mahallesi Muhtarı Yusuf Kurt, Sayraç Mahallesi Muhtarı Kemal Kara, Melikşah Mahallesi Muhtarı Muhammet Günaydın ile Hasan Kalyoncu, Ahmet Bektaş ve Güngör Lermi dava açmıştı.

ÇED ile ilgili bilgilendirme toplantısı 27 Haziran 2013 tarihinde yapılmış, vatandaşlar, şirket elemanlarını protesto etmişti.