Hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğ­renci için icazet tö­reni düzenlendi.

Tonya İlçe Müf­tülüğü bünyesinde Kur'an-ı Kerim eği­timi veren Kur'an Kursunda eğitim alan hafızlar için Tonya Merkez Ulu Cami’de tören dü­zenlendi.

Tören açılışı, Emekli Hafız Fikret Latifoğlu’nun oku­duğu Kur’an tilaveti ile başladı.

Programda ko­nuşan Tonya Müftü­sü Haki Özgül, “Hafız olmak kolay, zor olan hafız kalmak, hafız olarak ölmek­tir. Hafız olabilme­niz, hafız kalabil­meniz, hafız olarak ölebilmeniz dilekle­rimle. Ne mutlu siz­lere, ne mutlu siz­leri yetiştiren, size emek veren hocala­rınıza ve anne ba­balarınıza. Ne mut­lu sizleri başımızın tacı yapan bizlere.” dedi.

İlçe Müftüsünün konuşmasının ar­dından programda ilahiler okundu.

Hazırlanan İca­zet Programında konuşan Trabzon İl Müftüsü Osman Ay­dın, “İlçe müftümü­ze ve bütün ekibine teşekkür ediyorum, çok güzel bir prog­ram hazırlamışlar. Kur’an’a destek ve­ren halkımıza çok çok teşekkür ediyo­rum. Kur’an bizim huzurumuzu artırır. Kur’an okuyan da, okutan da hayırlı olma özelliğini taşır. Bugün hafızlarımız için hazırlanan tö­rendeyiz. İnşallah bu hafızlarımız önü­müzdeki günlerde, bu camide gördüğü­nüz kürsüde konu­şanlardan olacaklar, mihrapta namaz kıl­dıranlardan olacak­lar, minberde hutbe okuyanlardan ola­caklar. Kur’an’ı doğ­ru olarak anla­tanlar­dan ola­caklar.” dedi.

İl Müftü­sünün konuş­masının ardından Kur'an-ı Kerim eğitimi alan hafızlar programa katılan vatandaş­lara Kur’an tilaveti sundu.

İl Müftü Yar­dımcısı Sıtkı Kaya yaptırdığı duanın ardından, hafızlık eğitimi ta­mamlayan öğrencile­re arma­ğanlar ve­rildi.