Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Tonya’dan Nevzat Hacısalihoğlu’nun oğlu olan Prof. Hacısalihoğlu, aynı üniversitede, Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.

Bir süreden beri boş bulunan üniversite rektörlüğüne atanan Hacısalihoğlu’nun göreve başladığı öğrenildi.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu kimdir?

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1988’de İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde,1999 yılında ise Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını 1995 yılında bitiren Hacısalihoğlu,

1996 yılında Yardımcı Doçent, 2002’de ise Doçent oldu. Hacısalihoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde lisans düzeyinde; Uluslararası Siyasal Ortam ve Türkiye,

Türkiye’nin Siyasal Coğrafyası: Sorunlar-İlişkiler, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise; Küreselleşme Mekânsal Etkileri Ve Türkiye, Jeopolitik ve Jeostratejik Analizler konularında dersler verdi.

2008 yılında Beykent Üniversitesinde Profesör olarak görev yaptı.

2009’da Amerika’da Teksas Şehir Üniversite’nde görev yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü.

Hacısalihoğlu ayrıca, Harp Akademileri Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Akademisinde ; Jeopolitik ve Jeostrateji ve Bölge ülkeleri -Türkiye ilişkileri,

Kuvvet Akademilerinde ; 21. Yüzyıl Güç Merkezleri ve Stratejileri ve Strateji ,

Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde; Bölgesel Bazda Devletler Analizi ve Jeopolitik ve Jeostrateji konularında da dersler vermişti.