Tonya Belediyesi, fotoğraf yarışması düzenliyor.

“Dört Mevsim Tonya” temalı yarışmanın 201 Şubat 2021 tarihinde başladığı ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu bildirildi.

Yarışmaya, sayısal (dijital) kategoride, renkli ya da siyah/beyaz fotoğraflar katılabilecek. Yarışmaya katılan fotoğrafların bir arada değerlendirileceği ifade edildi.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, katılımcılar en fazla dört eserle katılabilecek.

18 yaşını doldurmuş olanların katılabileceği yarışmada ödüller şöyle belirlendi:

Birincilik ödülü    : 4.000,-TL

İkincilik ödülü      : 3.000,-TL

Üçüncülük ödülü : 2,000,-TL

Drone özel ödülü: 2.000,-TL

Tonya Belediyesi Özel Ödülü: 2.000,-TL (Bu ödül, Tonya Tereyağı’nın tanıtımı ile ilgili fotoğraflara verilecektir.)

Mansiyon (5 adet) :1.000,-TL

Sergilemeye değer görülen fotoğraflar için de 250,-TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan başvuruların http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresi üzerinden yapılacağı ve katılımcıların bu adrese üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacağı ifade edildi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların, değerlendirme sonunda Tonya Belediyesi Ali Koç Kültürevi’nde sergileneceği öğrenildi.

YARIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ AYRINTILAR DE ŞÖYLE BELİRLENDİ:


 1. Yarışma Koşulları:
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışma; Tonya Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 5. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 7. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (Drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından Tonya ilçesi sınırları içerisinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

 

 1. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi           göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 2. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 3. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 4. Tonya Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 5. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 6. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 7. Yarışma sonucu Tonya Belediyesi’nin www.tonyabelediyesi.com ve TFSF’nin     https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
 8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 9. Telif (Kullanım) Hakkı:
 10. Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye  hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Tonya Belediyesi ve bünyesindeki bağlı kuruluşların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tonya Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Tonya Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 11. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Tonya Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 13. Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan sergilenmeye değer görülen ve satın alma uygulanan fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 14. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 15. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 16. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.
 17. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 18. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.tonyabelediyesi.com. ve TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2021’de yer alacaktır.
 19. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 20. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 21. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 22. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 23. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 24. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 25. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 26. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 27. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 28. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 29. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir.
 30. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 31. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tonya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 32. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
 • Osman BEŞEL        Belediye Başkanı
 • Ali KAHVECİ           Fotoğraf Sanatçısı
 • Metin ÖZTÜRK      Fotoğraf Sanatçısı
 • Hasan BAHADIR     Gazeteci
 • Selman UZUN         Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin

mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak

yapılabilir.

 • TFSF Temsilcisi: TFSF tarafından atanacaktır
 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi        : 01.02.2021

Son Başvuru Tarihi                         : 30.11.2021

(TSI) Jüri Toplantı Tarihi              : 01.12.2021

Sonuç Bildirim Tarihi                     : 03.12.2021

Sergi ve Ödül Töreni, Yer ve Saat  : 15.12.2021 Tonya Belediyesi Hizmet Binası Ali Koç Kültür Merkezi