Bir okul daha kapanıyor.

Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi İlk ve Ortaokulu’nun öğretim yılının yarısında taşınması gündeme geldi. Veliler, okulun taşınmasına karşı çıkıyor.

Sayraç İlk ve Ortaokulu’nun, 64 öğrencisinin olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, okul binasında çatlaklar meydana geldiğini, konu ile ilgili teknik rapor hazırlandığını ve bunun için 64 öğrencinin taşınacağını ifade etti.

Sayraç ve İskenderli ilkokullarında birleştirilmiş sınıf uygulaması olduğunu, taşıma yapılırsa taşıma merkezinde bağımsız sınıflar oluşacağını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, taşıma ihalesinin planlandığını, eğitim öğretim yılının ikinci yarısında beş araçla öğrencilerin taşınacağını, bu taşıma ile birleştirilmiş sınıf uygulamasına da son vereceklerini söyledi.

“Birleştirilmiş sınıf ortadan kalkacak.”

Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlçemiz Sayraç Mahallesi’nde yer alan Sayraç ilkokulunu ve ortaokulunu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı rapora istinaden kapatmak mecburiyetinde kalıyoruz. Tabi bu kapatma kararı vatandaşlarımız tarafından kesinlikle yanlış anlaşılmasın, gerekli sağlamlaştırma yapıldığı takdirde ilerleyen süreçte yine okulumuzu açma yoluna gidebiliriz. Sayraç ilkokul ve ortaokulunu en yakın okulumuz olan İskenderli ortaokuluna taşımayı düşünüyoruz. Şu anda iki okulumuzda da birleştirilmiş sınıf var. Sayraç ilkokul ve ortaokulunu İskenderli’ye taşıdığımız takdirde birleştirilmiş sınıf ortadan kalkmış olacak. Öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim öğretime kavuşmuş olacaklar.”

Teknik rapor hazırlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları yaptıkları gözlemsel inceleme sonucunda hazırladıkları raporda şöyle denildi: "Bahse konu okul binası zemin +1 normal kattan ibaret yığma tarzda inşa edilmiştir. Yapılan incelemede, okul alanının eski bir heyelan sahası içinde kaldığı, muhtemelen çok kalın bir kil tabakası üzerine oturduğu gözlenmiştir. Arazideki bu olumsuzluğun gerek yüzey suları ve gerekse batı tarafındaki derenin etkisiyle artarak, zemindeki oturma şeklinde oluşumları tetiklediği ve bu duruma bağlı olarak da okul binasının kuzey yönündeki taşıyıcı duvarların da yatay, dikey ve diyagonal yönde önem arz eden çok sayıda çatlama ve ayrılmalar oluştuğu, dere kenarındaki istinat duvarında da çökmeler ve düşey eksenden sapmalar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki bina arasındaki geçiş holünün tavan döşemesinde de ayrılma ve kopmalar olduğu gözlenmiş olup, bu durum için gerekli önlemlerin alınması uygun olacaktır. Can ve Mal güvenliği açısından tehlike arz eden bütün bu olumsuzlukların zaman içinde artacağı düşünülmekle birlikte söz konusu okulun kullanılmasının uygun olmayacağı görüş ve kanaatine varılmıştır."

Veliler tepkili

Öğrencilerin, eğitim öğretim yılının ikinci yarısında İskenderli İlk ve Ortaokulu’na taşınmasına karşı çıkan veliler, “Yapılan incelemede binada belirlenen çatlaklar yıllardan beri vardır. Okulu kapatmak yerine, güçlendirme çalışması yapılabilir. Biz, çocuklarımızın taşınmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz. Mutlaka taşınacaksa, ilçe merkezindeki okullara taşıma yapılsın. Amaç, bir an önce okulu kapatmaksa o başka bir konu.” dediler.

Mahalle muhtarı: “Tehlike söz konusu değil.”

Mahalle Muhtarı Nuri Kara da konu ile ilgili şöyle konuştu: “Çatlaklar 15-20 yıldır var. Eğitim öğretim devam ediyor. Okulda herhangi bir tehlike söz konusu değil. Okulun ek binası gayet sağlam. Okulun kapanmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazdık. Mahalle halkı, veliler, ihtiyar heyeti okulun kapanmasını istemiyor.”

Tonya’da, öğrenci azlığı nedeniyle bugüne kadar 20 ilk ve ortaokul kapanmış ve öğrenciler başka okullara taşınmıştı. Halen ilkokul olarak ilçe merkezinde Ş. Ayhan Güner, 17 Şubat, Ş. Cemil Küçük, Karaağaçlı, Hoşarlı, İskenderli ve Sayraç ilkokulları hizmet veriyor.