Tonyalı Profesör rektör adayı oldu.

Prof. Dr. Mehmet Bozoğlu, 1994 yılından bu yana görev yaptığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne aday olduğunu açıkladı.

Yüksek Öğretim kurumu (YÖK), üniversitelere yeni rektör ataması için 23 Haziran’dan itibaren başvuruları kabul etmeye başlamıştı. Başvurulur, 8 Temmuz tarihinde tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre YÖK, koronavirüs nedeniyle rektör adaylarını kurumda kabul etmeyecek. Adaylarla 20 Temmuz günü video konferans yöntemiyle görüşme yapacak ve adayların profilini değerlendirecek. Daha sonra rektör adayları ile ilgili alan araştırması yapacak, adayların bilimsel çalışmalarına bakacak ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yaptıktan sonra belirleyeceği adayları Cumhurbaşkanlığına bildirecek.

Cumhurbaşkanı da belirlenen adaylar arasından üniversite rektörlerini belirleyerek atamasını yapacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne aday olan Prof. Dr. Mehmet Bozoğlu, ilköğrenimini Tonya Şehit Ayhan Güner ilkokulunda, ortaöğrenimini ise Tonya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Prof. Bozoğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitünün Tarımsal İşletmecilik Kürsüsünde “Akçaabat İlçesi Tarım İşletmelerinde Başlıca Tarla Ürünlerinin Fiziki Girdi İhtiyacının Tespiti ve Üretimin Fonksiyonel Analizi” konulu teziyle, Doktora Eğitimini de aynı üniversite ve enstitünün Tarım Politikası ve Yayım Kürsüsünde “Türkiye’de Fındık Piyasalarını Geliştirmeye Yönelik Alternatif Politikalar” adlı teziyle tamamladı.

          

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalına 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Profesör BOZOĞLU, halen aynı kürsüde görev yapmaktadır. Profesör BOZOĞLU, TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin burslarıyla araştırma ve eğitim amacıyla Amerika Birleşik Devletlerindeki Georgia Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi Tarım ve Uygulamalı Ekonomi Bölümünde bir yıl süreyle ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bununla birlikte, kısa süreli kurs alma, ERAMSUS ve Mevlâna programları kapsamında eğitim verme, konferans, kongre, sempozyum vb toplantılara sözlü ve poster bildiri sunma amacıyla 20 ülkede (Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan, Almanya, Romanya, Polonya, Rusya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Çekya, İspanya, İtalya, Gürcistan, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Tacikistan, Etiyopya ve Kazakistan) de kısa süreli olarak bulunmuştur.

Prof. Dr. Bozoğlu, ileri düzeyde İngilizce, temel düzeyde de Arapça bilmektedir. Mesleki örgütler olarak Güney Amerika Tarım Ekonomistleri Derneği, Avrupa Tarım Ekonomistleri Derneği, Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Türk Kooperatifçilik Kurumuna üyelikleri bulunmaktadır. 

Prof. Bozoğlu’nun araştırma yaptığı konular arasında; tarım ve gıda politikaları, kırsal kalkınma politikaları, uluslararası tarım ticareti, politika etki analizi, çiftçi örgütlenmesi, fındık politikası, arz ve değer zinciri analizi, tarımsal sürdürülebilirlik, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum ve etkileri, gıda güvencesi ve güvenliği, kültür balıkçılığı, iklim değişikliği vb konular bulunmaktadır.  

Prof. Bozoğlu, Ön Lisans düzeyinde Mikroekonomi, Pazarlama ve Borsa Sistemleri; Lisans düzeyinde Makroekonomi, Tarım ve Gıda Politikası, Uluslararası Tarım Ticareti, Türkiye AB Tarımsal İlişkileri, Tarımda Üretici Örgütlenmesi, Türkiye Ekonomisi, Tarım Tarihi ve Deontolojisi; Yüksek Lisans düzeyinde Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikası, Türkiye Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Taşınmaz Ekonomisi; Doktora düzeyine ise Tarım ve Gıda Politikalarının Analizi, Uluslararası Tarım Ticareti Analizleri, Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları derslerini vermektedir.

Prof. Bozoğlu, şimdiye kadar 2 doktora tezi ve 13 yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır. Halen 5 doktora tezine ve 5 yüksek lisans tezine danışmanlık yapmaktadır.   

Prof. Bozoğlu’nun SSCI, SCI ve SCI-Expanded endekslerince taranan uluslararası hakemli dergilerde 20 adet, SSCI, SCI ve SCI-Expanded dışındaki endekslerce taranan uluslararası hakemli dergilerde 23 adet, Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde 15 adet araştırma makalesi, 34 adet uluslararası bildiri makalesi ve 30 adet ulusal bildiri makalesi ve 5 adet kitap olmak üzere toplamda 127 yayını bulunmaktadır. Prof. Bozoğlu’nun Thomson Reuters’teki h indeksi 6, Google Akademikteki toplam atıf sayısı 728, h-endeksi 14, i10-endeksi ise 20’dir.    

Prof. Bozoğlu, 3 uluslararası araştırma projesinde araştırmacı veya danışman, 7 TÜBİTAK projesinde yürütücü veya araştırmacı, diğer kamu kurumlarınca desteklenen 16 araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı olmak üzere toplamda 26 projede görev almıştır. Bununla birlikte, 4 Avrupa Birliği projesinde eğitimci olarak hizmet vermiştir.

Prof. Bozoğlu, uzmanlık konularıyla alakalı çok sayıda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yöresel ve ülkesel düzeydeki komisyonlara katılarak eğitim, araştırma ve bilgilendirme hizmetlerinde bulunmuştur.  

Prof. Bozoğlu, TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Doktora Sonrası Araştırma Bursları, Avrupa Komisyonunun Avrupa Birliği Ziyaretçi Programı, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Ziraat Mühendisliği Kursu burslarını yararlanarak mesleki bilgi ve yurt dışı deneyimini artırmıştır.

Prof. Bozoğlu’nun çok sayıdaki uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum ve çalıştaylarda organizayon üyeliği ve bilim kurulu üyelikleri yapmıştır. Bununla birlikte, TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı TAGEM ve Kalkınma Ajanslarının projelerine panelist veya değerlendirici olarak görev yapmıştır.

Prof. Bozoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü, Fındık ve Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Uzaktan Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu Üyeliği; Ziraat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kalite Geliştirme Komisyonu Üyeliği, Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği, Sosyal Faaliyetler Komisyonu Üyeliği, Yayın Komisyonu Üyeliği; Tarım Ekonomisi Bölümünde Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı, Erasmus Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü ve Farabi Koordinatörlüğü; Fen Bilimleri Enstitüsünde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme ABD Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

Prof. Bozoğlu’nun kamu kurum ve kuruluşlarında aldığı görevler ve sağladığı önemli katkılar arasında; Tarım ve Orman Bakanlığının 3. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Destekleri Alt Komisyon Raportörlüğü, Samsun Valiliği Orta Karadeniz kalkınma Ajansının Samsun İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı Raportörlüğü, Kalkınma Bakanlığı’nın 11. Kalkınma Planı Tarım ve Gıda Rekabet Edebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, Ulusal Fındık Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ulusal Fındık Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Planı Gıda Sanayi Fındık İşleme Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği ve Raportörlüğü yer almaktadır.