Ahmet Bay­rak profesörlü­ğe atandı. Ordu Üniversitesinde görev yapan Bay­rak, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında profesör oldu.

Tonya’nın Tu­ralı Mahallesi’nde doğan Bayrak, İl­kokulu Turalı’da ortaokulu İsken­derli’de tamam­ladı. Trabzon Li­sesini bitirdikten sonra KTÜ Kimya Bölümünden me­zun oldu.

Kocaeli Üni­versitesi Tıp Fa­kültesi Biyokimya Anabilim Dalında Araştırma Görev­lisi olarak çalış­tıktan sonra, aynı fakültede yüksek lisansını tamam­ladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde dok­tora derecesi aldı. Ordu Üniversite­sinde yardımcı doçent olarak gö­rev yaptı. Ardın­dan doçentliğe yükseldi.

Ordu Üniver­sitesi Sağlık Yük­sekokulu Müdür­lüğü görevini de yürüten Bayrak, meslek yükseko­kulunun fakülteye dönüştürülme­sinde görev aldı.

Halen Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde De­kan Yardımcılığı görevini yürüten Bayrak, 2019 yılı Mart ayı itibariy­le Ordu Üniversi­tesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalın­da profesör oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Bay­rak’n eşi de aynı fakültede profe­sör doktor olarak görev yapıyor.