Ad ve soyadlarında harf hatası olanlara iki yıl içinde düzeltme fırsatı geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa değişikliği yürürlüğe girdi.

Daha önce mahkeme kararı ile yapılabilen düzeltmeler, bir kereye mahsus olmak üzere Nüfus Müdürlüklerinde yapılabilecek.

Nüfus Hizmetleri Yasasına eklenen geçici madde gereğince yetki Nüfus Müdürlüklerine verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yasa değişikliğine göre düzeltme yaptırmak isteyenler 3 Kasım 2019 tarihine kadar bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüklerine başvurabilecek.

Tonya Nüfus Müdür Vekili Abdullah Sezgin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Yeni yasal düzenleme ile vatandaşlara bir kolaylık getirildi. Adında ya da soyadında harf hatası bulunanlar, bir dilekçe ile Müdürlüğümüze başvuracak. Mahkeme kararı aranmaksızın İlçe İdare Kurulu kararına bağlı olarak düzeltme yapılacak. Başvurular, kişinin ikamet yeri nere ise o yerin Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak.”

Aile reisinin başvurusu ile yapılan düzeltmenin, eş ve 18 yaşından küçük çocukları da kapsayacağını ifade eden Sezgin, “Bu tür yazım hataları ilçemizde de var. Örneğin KalyoncuO., DemirO., BerberO., Kenç, Eip, Şanlıoğ. gibi soyadlarındaki hatalar düzeltilebilecek. Ayrıca adlardaki Alı, Çığdem, Nıhal, Memet… gibi yanlışlar da başvuru sonucu düzeltilecek.” dedi.