Tonya Devlet Hastanesi için yapılacak yeni binanın yerinin nere olacağı konusunda Bakanlık son noktayı koydu.

25 yatak kapasiteli yeni hastane binasının mevcut arazi üzerinde yapılması yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, hastane binasının mevcut yerinde yapılması ve inşaat süresi içinde sağlık hizmetlerinin kiralık bir binada yürütülmesini kararlaştırdı.

İlçe genelinde birkaç aydan beri hastanenin yapılacağı yer tartışılıyor ve yeni arazi alınması için araştırmalar yapılıyordu. Tartışmalarda, öne çıkan görüş hastanenin aynı arazi üzerinde yapılması yönündeydi.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 28 Haziran 2017 tarihli yazısı ile tartışmalara son nokta konuldu. Mevcut bina yıkılarak yerine yeni hizmet binası yapılacak.

Genel Müdürlüğün yazısında şöyle denildi:

“Bakanlığımız yatırım programında bulunan Trabzon İli Tonya ilçesi 25 Yataklı Devlet Hastanesi ilgili olarak Başkanlığımıza yatırım için önerilen taşınmazların yerinde inceleme çalışması yapılmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucunda; hali hazırda hizmet vermekte olan Tonya Devlet Hastanesinin üzerinde bulunduğu 5.632,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın yatırım için değerlendirilmesi ve mevcut hastane hizmetinin başka bir noktaya tahliyesinin geçici süreliğine sağlanarak mevcut yere söz konusu yatırımın yapılmasının uygun olacağına kanaat edilmiştir.”