Ali Ağa’nın kalesi korumaya alındı.

Kaleönü Mahallesi sınırları içindeki Kale ormanındaki Ali Ağa’nın Kalesi (Kale Taşı), Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli kültür varlığı kapsamına alındı. Karar, Tonya Kaymakamlığının ilgili taşınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi talebi üzerine alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 27 Ocak 2017 tarihinde aldığı 3337 sayılı kararla Ali Ağa’nın Kalesi’nin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 6.maddesi kapsamında bulunduğuna ve tescil edilmesine karar verdi.

Kale ormanı içinde kalan Kale Taşı, dört ana kayadan oluşuyor. Kayanın yalçın yüzeyine yüzlerce yıl önce oyulmuş basamaklarla çıkılabiliyor. Üzerinde, su sarnıçları, su yolları, siperler bulunuyor. Dört ayrı sütunun oluşturduğu kayanın birinci ve en yüksek olanından ötekiler arasında geçiş yolları var. İlk iki kaya arasında kolay olan geçiş, üçüncü kaya arasında zorlaşıyor. Dördüncüsü ise tamamen  bağımsız, ulaşım yok.

Tonya Ayanı olan Hacısalihoğlu Ali Ağa’nın Kale taşını askeri amaçlarla kullandığı biliniyor.

Kale Taşı'na nihayet el verildi. Alınan kararlara korumaya alındı. Sıra turizme kazandırılmasında… Tarihin izlerini yüzlerce yıldır bağrında taşıyarak günümüze aktaran kaya, Tonya'da insan yaşamının başladığı döneme de ışık tutuyor. Bu ışığı söndürmeye hakkımız yok. O ışıkla geçmişi aydınlatmalıyız…