Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu’na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilmesi uygulamasından birçok yurttaş yararlandı.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Ekim 2017 tarihinden bugüne kadar Tonya’da 46 yurttaş ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi için müracaatta bulunduğu ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan yeni kimlik kartı alanların sayısının da 12 bin 479 olduğu ifade edildi.